Top 1000 - i migliori studenti di 17 Minute Languages:


1. Heidi
197045
Punti
455
Giorni
5409
Voc.
290h18min
Ø Voc.:
3min.13sec.
2. Alask
194112
Punti
868
Giorni
1851
Voc.
163h59min
Ø Voc.:
5min.19sec.
3. Sajats
193556
Punti
490
Giorni
6009
Voc.
32h10min
Ø Voc.:
0min.19sec.
4. Erima
184569
Punti
390
Giorni
2788
Voc.
16h01min
Ø Voc.:
0min.21sec.
5. Griela
184498
Punti
906
Giorni
6030
Voc.
4h59min
Ø Voc.:
0min.03sec.
6. Bekn
173778
Punti
363
Giorni
5392
Voc.
130h34min
Ø Voc.:
1min.27sec.
7. Alaska
172888
Punti
871
Giorni
2785
Voc.
177h57min
Ø Voc.:
3min.50sec.
8. Mimi
158994
Punti
859
Giorni
1874
Voc.
9h53min
Ø Voc.:
0min.19sec.
9. F500
154517
Punti
792
Giorni
5427
Voc.
230h30min
Ø Voc.:
2min.33sec.
10. Helen
151458
Punti
744
Giorni
2142
Voc.
133h37min
Ø Voc.:
3min.45sec.
11. -helga-
147565
Punti
531
Giorni
6009
Voc.
146h33min
Ø Voc.:
1min.28sec.
12. Emorfine
145406
Punti
308
Giorni
1450
Voc.
121h00min
Ø Voc.:
5min.00sec.
13. Lepre
143066
Punti
336
Giorni
6645
Voc.
26h09min
Ø Voc.:
0min.14sec.
14. Igelchen
142607
Punti
846
Giorni
1875
Voc.
108h17min
Ø Voc.:
3min.28sec.
15. Scotty
141888
Punti
450
Giorni
6490
Voc.
41h50min
Ø Voc.:
0min.23sec.
16. Helen
140855
Punti
725
Giorni
1450
Voc.
135h16min
Ø Voc.:
5min.36sec.
17. Oberkrain
140538
Punti
625
Giorni
5900
Voc.
222h52min
Ø Voc.:
2min.16sec.
18. Nati
137400
Punti
356
Giorni
5995
Voc.
228h42min
Ø Voc.:
2min.17sec.
19. Braziltom
135644
Punti
701
Giorni
6064
Voc.
228h55min
Ø Voc.:
2min.16sec.
20. Susann
134067
Punti
857
Giorni
6008
Voc.
358h16min
Ø Voc.:
3min.35sec.
21. Goswin
127687
Punti
224
Giorni
5404
Voc.
90h52min
Ø Voc.:
1min.01sec.
22. Juli 59
127280
Punti
76
Giorni
1857
Voc.
26h57min
Ø Voc.:
0min.52sec.
23. Uwe1
124705
Punti
1157
Giorni
1858
Voc.
7h29min
Ø Voc.:
0min.14sec.
24. Krumpli
124469
Punti
226
Giorni
1864
Voc.
178h58min
Ø Voc.:
5min.46sec.
25. Reini
116591
Punti
480
Giorni
5425
Voc.
160h55min
Ø Voc.:
1min.47sec.
26. Marzocco25
114917
Punti
590
Giorni
6643
Voc.
110h38min
Ø Voc.:
1min.00sec.
27. Rico
112515
Punti
386
Giorni
6035
Voc.
109h50min
Ø Voc.:
1min.06sec.
28. Gabi16k
110049
Punti
1894
Giorni
2370
Voc.
191h30min
Ø Voc.:
4min.51sec.
29. Barbara
107405
Punti
605
Giorni
5960
Voc.
26h09min
Ø Voc.:
0min.16sec.
30. Helen
102773
Punti
577
Giorni
475
Voc.
48h23min
Ø Voc.:
6min.07sec.
31. Nabi
101033
Punti
665
Giorni
1867
Voc.
67h33min
Ø Voc.:
2min.10sec.
32. Diego
100195
Punti
562
Giorni
5420
Voc.
2h48min
Ø Voc.:
0min.02sec.
33. Vladyka
98597
Punti
627
Giorni
4195
Voc.
318h52min
Ø Voc.:
4min.34sec.
34. Helen
94657
Punti
656
Giorni
1448
Voc.
54h56min
Ø Voc.:
2min.17sec.
35. Mate
92339
Punti
1342
Giorni
1434
Voc.
92h14min
Ø Voc.:
3min.52sec.
36. Micha
91471
Punti
1290
Giorni
4707
Voc.
140h52min
Ø Voc.:
1min.48sec.
37. Gabi16f
90148
Punti
1798
Giorni
2751
Voc.
115h44min
Ø Voc.:
2min.31sec.
38. Sime
89673
Punti
520
Giorni
1866
Voc.
219h25min
Ø Voc.:
7min.03sec.
39. Fllino r b
89199
Punti
473
Giorni
1443
Voc.
106h36min
Ø Voc.:
4min.26sec.
40. Fllino r g
88380
Punti
357
Giorni
574
Voc.
84h51min
Ø Voc.:
8min.52sec.
41. Fllino r k
88366
Punti
268
Giorni
6044
Voc.
96h55min
Ø Voc.:
0min.58sec.
42. Fitz
88161
Punti
497
Giorni
1442
Voc.
109h06min
Ø Voc.:
4min.32sec.
43. Daisy
87050
Punti
445
Giorni
1452
Voc.
21h20min
Ø Voc.:
0min.53sec.
44. Zwuckel
86359
Punti
140
Giorni
6641
Voc.
103h19min
Ø Voc.:
0min.56sec.
45. Sjirzan
86055
Punti
167
Giorni
1297
Voc.
83h45min
Ø Voc.:
3min.52sec.
46. Gottfried
85771
Punti
364
Giorni
5971
Voc.
244h29min
Ø Voc.:
2min.27sec.
47. Whisky
84618
Punti
303
Giorni
1868
Voc.
171h57min
Ø Voc.:
5min.31sec.
48. Fllino r a
84260
Punti
441
Giorni
1861
Voc.
95h04min
Ø Voc.:
3min.04sec.
49. Nico
81552
Punti
703
Giorni
1871
Voc.
28h56min
Ø Voc.:
0min.56sec.
50. Jochele 2
80367
Punti
256
Giorni
1429
Voc.
94h09min
Ø Voc.:
3min.57sec.
51. 24bri
80091
Punti
157
Giorni
1449
Voc.
54h57min
Ø Voc.:
2min.17sec.
52. Moonrise
78542
Punti
244
Giorni
1864
Voc.
68h30min
Ø Voc.:
2min.12sec.
53. El-dirk
77457
Punti
357
Giorni
1432
Voc.
106h14min
Ø Voc.:
4min.27sec.
54. Gerdm2806
76880
Punti
349
Giorni
5350
Voc.
176h00min
Ø Voc.:
1min.58sec.
55. Asteria
76662
Punti
601
Giorni
4216
Voc.
252h49min
Ø Voc.:
3min.36sec.
56. Andreas
76332
Punti
176
Giorni
5322
Voc.
105h21min
Ø Voc.:
1min.11sec.
57. Mm2037
73344
Punti
477
Giorni
5799
Voc.
6h58min
Ø Voc.:
0min.04sec.
58. Ralle70
72837
Punti
606
Giorni
5588
Voc.
123h35min
Ø Voc.:
1min.20sec.
59. Space
72837
Punti
713
Giorni
1443
Voc.
33h50min
Ø Voc.:
1min.24sec.
60. Alex
72750
Punti
187
Giorni
1439
Voc.
124h46min
Ø Voc.:
5min.12sec.
61. Gabi16b
71850
Punti
1528
Giorni
1310
Voc.
115h00min
Ø Voc.:
5min.16sec.
62. Fragole_01
71458
Punti
560
Giorni
2165
Voc.
115h47min
Ø Voc.:
3min.13sec.
63. Joker
70687
Punti
375
Giorni
3957
Voc.
71h32min
Ø Voc.:
1min.05sec.
64. Mietzekatze
70146
Punti
269
Giorni
5400
Voc.
204h28min
Ø Voc.:
2min.16sec.
65. Gato
69826
Punti
302
Giorni
1865
Voc.
23h15min
Ø Voc.:
0min.45sec.
66. Colibri
69504
Punti
781
Giorni
4952
Voc.
7h00min
Ø Voc.:
0min.05sec.
67. Maitrac
69070
Punti
1074
Giorni
2748
Voc.
23h24min
Ø Voc.:
0min.31sec.
68. Kosflieger
68120
Punti
541
Giorni
6099
Voc.
31h40min
Ø Voc.:
0min.19sec.
69. Vidaki
67792
Punti
504
Giorni
1441
Voc.
99h32min
Ø Voc.:
4min.09sec.
70. Shan
67353
Punti
256
Giorni
1857
Voc.
95h30min
Ø Voc.:
3min.05sec.
71. Ray
65337
Punti
439
Giorni
5056
Voc.
151h16min
Ø Voc.:
1min.48sec.
72. Hagen
65277
Punti
133
Giorni
1441
Voc.
77h10min
Ø Voc.:
3min.13sec.
73. Mate
63747
Punti
1042
Giorni
358
Voc.
18h22min
Ø Voc.:
3min.05sec.
74. Mario1207
63098
Punti
359
Giorni
5399
Voc.
121h49min
Ø Voc.:
1min.21sec.
75. Debby
63092
Punti
562
Giorni
1918
Voc.
56h54min
Ø Voc.:
1min.47sec.
76. Fitz
62385
Punti
359
Giorni
1874
Voc.
96h16min
Ø Voc.:
3min.05sec.
77. Gabi16b
62360
Punti
1357
Giorni
1447
Voc.
13h50min
Ø Voc.:
0min.34sec.
78. Fllino r f
62330
Punti
271
Giorni
2764
Voc.
46h16min
Ø Voc.:
1min.00sec.
79. Nathines
61502
Punti
490
Giorni
4769
Voc.
152h18min
Ø Voc.:
1min.55sec.
80. Gabi16b
60777
Punti
1356
Giorni
1450
Voc.
16h05min
Ø Voc.:
0min.40sec.
81. Helen
60261
Punti
492
Giorni
1873
Voc.
50h19min
Ø Voc.:
1min.37sec.
82. Quinto
58909
Punti
5
Giorni
2130
Voc.
90h32min
Ø Voc.:
2min.33sec.
83. Iceage
58751
Punti
366
Giorni
1450
Voc.
67h02min
Ø Voc.:
2min.46sec.
84. Hardysau
57810
Punti
297
Giorni
2000
Voc.
97h07min
Ø Voc.:
2min.55sec.
85. T11
57692
Punti
844
Giorni
6008
Voc.
44h14min
Ø Voc.:
0min.27sec.
86. Tanja
57425
Punti
361
Giorni
2536
Voc.
207h54min
Ø Voc.:
4min.55sec.
87. Andi64
57392
Punti
762
Giorni
3474
Voc.
150h00min
Ø Voc.:
2min.35sec.
88. Martin
55939
Punti
206
Giorni
3278
Voc.
151h28min
Ø Voc.:
2min.46sec.
89. Kurt812
54361
Punti
517
Giorni
1438
Voc.
138h54min
Ø Voc.:
5min.48sec.
90. Siggi
53702
Punti
448
Giorni
1437
Voc.
141h10min
Ø Voc.:
5min.54sec.
91. Susili
52961
Punti
282
Giorni
3558
Voc.
46h24min
Ø Voc.:
0min.47sec.
92. Sasasa11
52617
Punti
266
Giorni
1868
Voc.
72h53min
Ø Voc.:
2min.20sec.
93. Manni1
52127
Punti
256
Giorni
6653
Voc.
36h11min
Ø Voc.:
0min.20sec.
94. Petrula
52059
Punti
123
Giorni
1864
Voc.
41h15min
Ø Voc.:
1min.20sec.
95. Angelina
51721
Punti
117
Giorni
3330
Voc.
60h09min
Ø Voc.:
1min.05sec.
96. Nsu
51380
Punti
491
Giorni
1871
Voc.
165h44min
Ø Voc.:
5min.19sec.
97. Kat_a
51273
Punti
308
Giorni
1854
Voc.
153h17min
Ø Voc.:
4min.58sec.
98. Kappi
51063
Punti
232
Giorni
1308
Voc.
51h12min
Ø Voc.:
2min.21sec.
99. Sabina
50248
Punti
650
Giorni
4749
Voc.
203h54min
Ø Voc.:
2min.35sec.
100. Shanny
49987
Punti
71
Giorni
1304
Voc.
16h01min
Ø Voc.:
0min.44sec.
101. Gato 2
49922
Punti
249
Giorni
1437
Voc.
67h54min
Ø Voc.:
2min.50sec.
102. Gato 3
49900
Punti
237
Giorni
3068
Voc.
13h07min
Ø Voc.:
0min.15sec.
103. Folgore
49432
Punti
358
Giorni
1437
Voc.
62h43min
Ø Voc.:
2min.37sec.
104. Ml
49196
Punti
417
Giorni
2340
Voc.
117h56min
Ø Voc.:
3min.01sec.
105. Atoti
49174
Punti
549
Giorni
1858
Voc.
171h11min
Ø Voc.:
5min.32sec.
106. Arow_vo
49019
Punti
417
Giorni
2691
Voc.
222h36min
Ø Voc.:
4min.58sec.
107. Martha
48843
Punti
175
Giorni
5406
Voc.
87h15min
Ø Voc.:
0min.58sec.
108. Torpedo61
47669
Punti
125
Giorni
1864
Voc.
195h02min
Ø Voc.:
6min.17sec.
109. Nyx
47382
Punti
163
Giorni
1311
Voc.
29h49min
Ø Voc.:
1min.22sec.
110. Dopi
47103
Punti
638
Giorni
1442
Voc.
137h22min
Ø Voc.:
5min.43sec.
111. Johann
46991
Punti
320
Giorni
2228
Voc.
114h30min
Ø Voc.:
3min.05sec.
112. Moonrise
46858
Punti
219
Giorni
6640
Voc.
51h06min
Ø Voc.:
0min.28sec.
113. Aloisia
46834
Punti
326
Giorni
4793
Voc.
85h55min
Ø Voc.:
1min.05sec.
114. Mune C1 c2
46238
Punti
99
Giorni
4000
Voc.
106h55min
Ø Voc.:
1min.36sec.
115. Henriketz
46185
Punti
138
Giorni
3236
Voc.
90h39min
Ø Voc.:
1min.41sec.
116. Jochele 2
44775
Punti
206
Giorni
2500
Voc.
75h34min
Ø Voc.:
1min.49sec.
117. Martina
43958
Punti
456
Giorni
1440
Voc.
16h39min
Ø Voc.:
0min.42sec.
118. Bg
43783
Punti
298
Giorni
3166
Voc.
121h40min
Ø Voc.:
2min.18sec.
119. Genius4mundi
43768
Punti
16
Giorni
2417
Voc.
11h16min
Ø Voc.:
0min.17sec.
120. Funky4
43713
Punti
148
Giorni
5735
Voc.
104h33min
Ø Voc.:
1min.06sec.
121. 8118kim
43679
Punti
108
Giorni
1857
Voc.
69h19min
Ø Voc.:
2min.14sec.
122. Arek208
43210
Punti
370
Giorni
1434
Voc.
76h11min
Ø Voc.:
3min.11sec.
123. Maggi
42577
Punti
192
Giorni
1857
Voc.
73h51min
Ø Voc.:
2min.23sec.
124. Christophe
42372
Punti
341
Giorni
1865
Voc.
69h01min
Ø Voc.:
2min.13sec.
125. Igellein
42237
Punti
598
Giorni
2143
Voc.
45h19min
Ø Voc.:
1min.16sec.
126. Maryanto
41905
Punti
65
Giorni
1436
Voc.
113h10min
Ø Voc.:
4min.44sec.
127. Mibo108
41695
Punti
111
Giorni
1437
Voc.
40h38min
Ø Voc.:
1min.42sec.
128. Reggeli
41655
Punti
98
Giorni
1435
Voc.
54h34min
Ø Voc.:
2min.17sec.
129. Luna
41641
Punti
158
Giorni
6519
Voc.
45h15min
Ø Voc.:
0min.25sec.
130. Karo
41436
Punti
204
Giorni
1297
Voc.
66h32min
Ø Voc.:
3min.05sec.
131. Fleur
41259
Punti
265
Giorni
1874
Voc.
26h08min
Ø Voc.:
0min.50sec.
132. Jurij Kolpak
41041
Punti
203
Giorni
1437
Voc.
32h15min
Ø Voc.:
1min.21sec.
133. Kair
40958
Punti
360
Giorni
1813
Voc.
59h57min
Ø Voc.:
1min.59sec.
134. Flora
40754
Punti
415
Giorni
1857
Voc.
129h04min
Ø Voc.:
4min.10sec.
135. Bella
40667
Punti
143
Giorni
1435
Voc.
66h32min
Ø Voc.:
2min.47sec.
136. Pamaka
40467
Punti
307
Giorni
1436
Voc.
19h39min
Ø Voc.:
0min.49sec.
137. Triumph
40354
Punti
419
Giorni
2816
Voc.
48h29min
Ø Voc.:
1min.02sec.
138. T12
40279
Punti
849
Giorni
1402
Voc.
74h00min
Ø Voc.:
3min.10sec.
139. Micha01
40134
Punti
459
Giorni
6617
Voc.
40h59min
Ø Voc.:
0min.22sec.
140. Spitfire
39779
Punti
233
Giorni
1871
Voc.
54h10min
Ø Voc.:
1min.44sec.
141. Frazz *
39685
Punti
151
Giorni
1570
Voc.
131h43min
Ø Voc.:
5min.02sec.
142. Eddie
39427
Punti
163
Giorni
2137
Voc.
47h12min
Ø Voc.:
1min.20sec.
143. Vjeverica
39390
Punti
247
Giorni
1442
Voc.
27h53min
Ø Voc.:
1min.10sec.
144. L'aquila
39381
Punti
448
Giorni
1843
Voc.
134h18min
Ø Voc.:
4min.22sec.
145. Gabo
39071
Punti
324
Giorni
3110
Voc.
123h08min
Ø Voc.:
2min.23sec.
146. Ibaya
38613
Punti
264
Giorni
1444
Voc.
77h42min
Ø Voc.:
3min.14sec.
147. Andi
38490
Punti
1075
Giorni
1450
Voc.
18h58min
Ø Voc.:
0min.47sec.
148. Victor
38230
Punti
207
Giorni
6533
Voc.
26h21min
Ø Voc.:
0min.15sec.
149. Yi
38092
Punti
288
Giorni
1423
Voc.
25h53min
Ø Voc.:
1min.05sec.
150. Einstein 01
38061
Punti
266
Giorni
1393
Voc.
102h10min
Ø Voc.:
4min.24sec.
151. Anita
37926
Punti
221
Giorni
3278
Voc.
105h49min
Ø Voc.:
1min.56sec.
152. Sukram
37819
Punti
217
Giorni
3908
Voc.
120h47min
Ø Voc.:
1min.51sec.
153. Hades
36924
Punti
180
Giorni
1439
Voc.
55h42min
Ø Voc.:
2min.19sec.
154. Luisa
36918
Punti
202
Giorni
2700
Voc.
73h03min
Ø Voc.:
1min.37sec.
155. Ivand
36777
Punti
25
Giorni
1415
Voc.
70h48min
Ø Voc.:
3min.00sec.
156. Regina
36773
Punti
215
Giorni
3915
Voc.
81h47min
Ø Voc.:
1min.15sec.
157. Finnegen O f
36592
Punti
252
Giorni
2522
Voc.
126h21min
Ø Voc.:
3min.00sec.
158. Luda
36520
Punti
463
Giorni
1786
Voc.
148h56min
Ø Voc.:
5min.00sec.
159. Clausewitz
36497
Punti
41
Giorni
1878
Voc.
110h10min
Ø Voc.:
3min.31sec.
160. Omi
36449
Punti
247
Giorni
6456
Voc.
79h47min
Ø Voc.:
0min.44sec.
161. Mz31
36035
Punti
122
Giorni
1298
Voc.
36h00min
Ø Voc.:
1min.40sec.
162. Andih
35783
Punti
243
Giorni
1439
Voc.
50h17min
Ø Voc.:
2min.06sec.
163. Barbi
35667
Punti
1
Giorni
1846
Voc.
80h01min
Ø Voc.:
2min.36sec.
164. Karin
35411
Punti
161
Giorni
2214
Voc.
13h47min
Ø Voc.:
0min.22sec.
165. Susannah
35015
Punti
95
Giorni
4419
Voc.
43h46min
Ø Voc.:
0min.36sec.
166. 24ku
34825
Punti
183
Giorni
1450
Voc.
49h42min
Ø Voc.:
2min.03sec.
167. Stenfot
34617
Punti
30
Giorni
1423
Voc.
57h22min
Ø Voc.:
2min.25sec.
168. Heimi2605
34511
Punti
41
Giorni
5959
Voc.
53h14min
Ø Voc.:
0min.32sec.
169. Ledepe
34487
Punti
49
Giorni
1434
Voc.
49h21min
Ø Voc.:
2min.04sec.
170. Volgra
34349
Punti
176
Giorni
3257
Voc.
68h28min
Ø Voc.:
1min.16sec.
171. Tomstorm
34336
Punti
100
Giorni
1440
Voc.
25h47min
Ø Voc.:
1min.04sec.
172. Skartindel
34281
Punti
412
Giorni
1442
Voc.
84h26min
Ø Voc.:
3min.31sec.
173. Thyme
34092
Punti
247
Giorni
1451
Voc.
24h37min
Ø Voc.:
1min.01sec.
174. Nb2
33986
Punti
68
Giorni
3061
Voc.
40h06min
Ø Voc.:
0min.47sec.
175. Billbioy410
33544
Punti
171
Giorni
2193
Voc.
70h08min
Ø Voc.:
1min.55sec.
176. Toni2
33058
Punti
216
Giorni
1309
Voc.
8h05min
Ø Voc.:
0min.22sec.
177. Whitneyl
32967
Punti
87
Giorni
2312
Voc.
35h06min
Ø Voc.:
0min.55sec.
178. Susanne
32897
Punti
246
Giorni
2053
Voc.
3h19min
Ø Voc.:
0min.06sec.
179. Teufelein
32881
Punti
541
Giorni
2585
Voc.
61h05min
Ø Voc.:
1min.25sec.
180. Marquardtku
32730
Punti
467
Giorni
1962
Voc.
81h42min
Ø Voc.:
2min.30sec.
181. Elke
32486
Punti
158
Giorni
3327
Voc.
46h34min
Ø Voc.:
0min.50sec.
182. Eper
32445
Punti
91
Giorni
5259
Voc.
76h51min
Ø Voc.:
0min.53sec.
183. Nb1
32256
Punti
76
Giorni
1794
Voc.
29h11min
Ø Voc.:
0min.59sec.
184. Ayko
32131
Punti
219
Giorni
1855
Voc.
35h40min
Ø Voc.:
1min.09sec.
185. Chi
32031
Punti
302
Giorni
1299
Voc.
28h03min
Ø Voc.:
1min.18sec.
186. Jumpingjulz
31607
Punti
141
Giorni
3770
Voc.
47h52min
Ø Voc.:
0min.46sec.
187. Guilhot
31498
Punti
284
Giorni
422
Voc.
5h05min
Ø Voc.:
0min.43sec.
188. Francesco
31402
Punti
101
Giorni
1864
Voc.
1h32min
Ø Voc.:
0min.03sec.
189. Mani
31110
Punti
113
Giorni
4930
Voc.
29h47min
Ø Voc.:
0min.22sec.
190. Ela
30779
Punti
158
Giorni
1865
Voc.
41h09min
Ø Voc.:
1min.19sec.
191. Bogdan 2c
30768
Punti
444
Giorni
1661
Voc.
138h26min
Ø Voc.:
5min.00sec.
192. Erwingr
30599
Punti
747
Giorni
1494
Voc.
80h29min
Ø Voc.:
3min.14sec.
193. Saliut18
30558
Punti
121
Giorni
1430
Voc.
42h59min
Ø Voc.:
1min.48sec.
194. Egba
30519
Punti
130
Giorni
3663
Voc.
74h56min
Ø Voc.:
1min.14sec.
195. Fleur
30483
Punti
89
Giorni
3320
Voc.
21h28min
Ø Voc.:
0min.23sec.
196. Albert64
30458
Punti
350
Giorni
1437
Voc.
20h19min
Ø Voc.:
0min.51sec.
197. Kay1
30402
Punti
170
Giorni
2557
Voc.
59h29min
Ø Voc.:
1min.24sec.
198. Rilli
30356
Punti
200
Giorni
2926
Voc.
51h32min
Ø Voc.:
1min.03sec.
199. Traveljo
30312
Punti
530
Giorni
1430
Voc.
137h01min
Ø Voc.:
5min.45sec.
200. Jan
30214
Punti
279
Giorni
3197
Voc.
58h22min
Ø Voc.:
1min.06sec.
201. Tata
30092
Punti
154
Giorni
1441
Voc.
31h12min
Ø Voc.:
1min.18sec.
202. Petra
29999
Punti
246
Giorni
1871
Voc.
14h48min
Ø Voc.:
0min.28sec.
203. Rike
29964
Punti
135
Giorni
3110
Voc.
45h56min
Ø Voc.:
0min.53sec.
204. Mersini
29543
Punti
239
Giorni
3985
Voc.
46h25min
Ø Voc.:
0min.42sec.
205. Atu
29529
Punti
149
Giorni
5027
Voc.
174h18min
Ø Voc.:
2min.05sec.
206. Pj
29459
Punti
59
Giorni
6015
Voc.
37h59min
Ø Voc.:
0min.23sec.
207. Rolfp
29366
Punti
733
Giorni
1858
Voc.
3h32min
Ø Voc.:
0min.07sec.
208. Tilla
29355
Punti
356
Giorni
3624
Voc.
61h09min
Ø Voc.:
1min.01sec.
209. Asi
29200
Punti
278
Giorni
1874
Voc.
189h41min
Ø Voc.:
6min.04sec.
210. Bella
28879
Punti
129
Giorni
2000
Voc.
34h52min
Ø Voc.:
1min.03sec.
211. Katarina
28761
Punti
145
Giorni
1290
Voc.
32h22min
Ø Voc.:
1min.30sec.
212. Tenerife
28758
Punti
24
Giorni
1384
Voc.
46h20min
Ø Voc.:
2min.01sec.
213. Ghostrider2
28639
Punti
182
Giorni
1871
Voc.
84h48min
Ø Voc.:
2min.43sec.
214. Mandelsue
28529
Punti
100
Giorni
470
Voc.
26h11min
Ø Voc.:
3min.21sec.
215. Manfredo
28469
Punti
27
Giorni
4700
Voc.
47h17min
Ø Voc.:
0min.36sec.
216. Chiggidi
28384
Punti
134
Giorni
3649
Voc.
90h43min
Ø Voc.:
1min.29sec.
217. Mahmoud
28325
Punti
234
Giorni
1444
Voc.
59h03min
Ø Voc.:
2min.27sec.
218. Michael
27893
Punti
154
Giorni
2270
Voc.
42h50min
Ø Voc.:
1min.08sec.
219. Max
27873
Punti
223
Giorni
1626
Voc.
130h30min
Ø Voc.:
4min.49sec.
220. Polli2
27785
Punti
255
Giorni
1255
Voc.
84h32min
Ø Voc.:
4min.02sec.
221. 3ever
27659
Punti
159
Giorni
2151
Voc.
49h51min
Ø Voc.:
1min.23sec.
222. Fuerteola
27649
Punti
113
Giorni
4028
Voc.
12h18min
Ø Voc.:
0min.11sec.
223. Esraa
27496
Punti
256
Giorni
1430
Voc.
67h14min
Ø Voc.:
2min.49sec.
224. Sinkerl
27333
Punti
208
Giorni
3278
Voc.
102h31min
Ø Voc.:
1min.53sec.
225. Bine
27205
Punti
7
Giorni
1864
Voc.
35h14min
Ø Voc.:
1min.08sec.
226. Asis
27189
Punti
146
Giorni
1443
Voc.
84h53min
Ø Voc.:
3min.32sec.
227. Schassi
27115
Punti
114
Giorni
6464
Voc.
32h49min
Ø Voc.:
0min.18sec.
228. Holomaus
27109
Punti
95
Giorni
2214
Voc.
54h35min
Ø Voc.:
1min.29sec.
229. Franzgeggge
26954
Punti
277
Giorni
1874
Voc.
59h39min
Ø Voc.:
1min.55sec.
230. Socke
26895
Punti
527
Giorni
2291
Voc.
45h47min
Ø Voc.:
1min.12sec.
231. Burki
26827
Punti
215
Giorni
1844
Voc.
80h32min
Ø Voc.:
2min.37sec.
232. Stephan
26809
Punti
183
Giorni
2823
Voc.
52h40min
Ø Voc.:
1min.07sec.
233. Grecudo
26719
Punti
193
Giorni
2536
Voc.
91h19min
Ø Voc.:
2min.10sec.
234. Nussi
26643
Punti
113
Giorni
2790
Voc.
20h36min
Ø Voc.:
0min.27sec.
235. Toni3
26419
Punti
216
Giorni
1869
Voc.
8h46min
Ø Voc.:
0min.17sec.
236. Uli_e
26406
Punti
302
Giorni
1850
Voc.
31h56min
Ø Voc.:
1min.02sec.
237. Schrine
26325
Punti
37
Giorni
1850
Voc.
47h35min
Ø Voc.:
1min.33sec.
238. Uwe2
26324
Punti
553
Giorni
715
Voc.
37h11min
Ø Voc.:
3min.07sec.
239. Andrea
26236
Punti
207
Giorni
1444
Voc.
76h47min
Ø Voc.:
3min.11sec.
240. Urban
26183
Punti
289
Giorni
1829
Voc.
56h47min
Ø Voc.:
1min.52sec.
241. 81kim18
26089
Punti
117
Giorni
2109
Voc.
39h08min
Ø Voc.:
1min.07sec.
242. Thommy
26041
Punti
231
Giorni
1437
Voc.
55h37min
Ø Voc.:
2min.19sec.
243. Nicjak
25896
Punti
141
Giorni
1892
Voc.
5h43min
Ø Voc.:
0min.11sec.
244. Maggie
25804
Punti
287
Giorni
1430
Voc.
49h57min
Ø Voc.:
2min.06sec.
245. Krava
25763
Punti
244
Giorni
1465
Voc.
29h41min
Ø Voc.:
1min.13sec.
246. Jopi
25667
Punti
197
Giorni
5400
Voc.
47h30min
Ø Voc.:
0min.32sec.
247. Jogebe
25409
Punti
175
Giorni
3012
Voc.
35h06min
Ø Voc.:
0min.42sec.
248. Einstein 02
25389
Punti
304
Giorni
1437
Voc.
123h24min
Ø Voc.:
5min.09sec.
249. Gabi16k
25297
Punti
602
Giorni
1702
Voc.
13h52min
Ø Voc.:
0min.29sec.
250. Anita
25185
Punti
95
Giorni
3033
Voc.
52h54min
Ø Voc.:
1min.03sec.
251. Randy
24871
Punti
172
Giorni
5528
Voc.
58h48min
Ø Voc.:
0min.38sec.
252. Lars
24864
Punti
124
Giorni
2452
Voc.
41h53min
Ø Voc.:
1min.01sec.
253. Petrab
24764
Punti
248
Giorni
1444
Voc.
82h02min
Ø Voc.:
3min.25sec.
254. Turbo
24725
Punti
54
Giorni
4762
Voc.
42h49min
Ø Voc.:
0min.32sec.
255. Wesley
24353
Punti
113
Giorni
6575
Voc.
34h23min
Ø Voc.:
0min.19sec.
256. Kds
24255
Punti
225
Giorni
1451
Voc.
43h20min
Ø Voc.:
1min.48sec.
257. Joe Fels
24255
Punti
97
Giorni
1787
Voc.
35h16min
Ø Voc.:
1min.11sec.
258. Chefkoch
24102
Punti
218
Giorni
1409
Voc.
44h40min
Ø Voc.:
1min.54sec.
259. Eaves
23927
Punti
195
Giorni
1913
Voc.
52h48min
Ø Voc.:
1min.39sec.
260. Learning
23923
Punti
95
Giorni
1388
Voc.
9h30min
Ø Voc.:
0min.25sec.
261. Tomtom
23906
Punti
146
Giorni
1437
Voc.
43h58min
Ø Voc.:
1min.50sec.
262. Honda
23870
Punti
28
Giorni
1465
Voc.
58h46min
Ø Voc.:
2min.24sec.
263. Gabi16a
23848
Punti
638
Giorni
716
Voc.
26h33min
Ø Voc.:
2min.13sec.
264. Liftson
23766
Punti
210
Giorni
1311
Voc.
8h52min
Ø Voc.:
0min.24sec.
265. Iris1963
23530
Punti
257
Giorni
1150
Voc.
74h21min
Ø Voc.:
3min.53sec.
266. Binesw
23529
Punti
176
Giorni
3355
Voc.
45h47min
Ø Voc.:
0min.49sec.
267. Bibi
23157
Punti
220
Giorni
394
Voc.
0h50min
Ø Voc.:
0min.08sec.
268. Big Time
23099
Punti
413
Giorni
5845
Voc.
28h03min
Ø Voc.:
0min.17sec.
269. Bine 1
23061
Punti
5
Giorni
1444
Voc.
24h21min
Ø Voc.:
1min.01sec.
270. Ulli
23039
Punti
227
Giorni
1425
Voc.
33h47min
Ø Voc.:
1min.25sec.
271. Sylvia
22989
Punti
136
Giorni
3439
Voc.
84h42min
Ø Voc.:
1min.29sec.
272. Gianni
22927
Punti
196
Giorni
3054
Voc.
35h40min
Ø Voc.:
0min.42sec.
273. Marc w
22625
Punti
206
Giorni
1451
Voc.
30h08min
Ø Voc.:
1min.15sec.
274. Emil
22599
Punti
263
Giorni
1258
Voc.
15h07min
Ø Voc.:
0min.43sec.
275. Toni1
22568
Punti
216
Giorni
469
Voc.
7h43min
Ø Voc.:
0min.59sec.
276. Hellfra
22220
Punti
25
Giorni
1447
Voc.
57h44min
Ø Voc.:
2min.24sec.
277. Rene1968
22160
Punti
336
Giorni
1480
Voc.
314h05min
Ø Voc.:
12min.44sec.
278. Mogli
22095
Punti
323
Giorni
1990
Voc.
47h03min
Ø Voc.:
1min.25sec.
279. Stefan0406
22018
Punti
190
Giorni
3098
Voc.
46h17min
Ø Voc.:
0min.54sec.
280. Maxo1
22014
Punti
38
Giorni
4223
Voc.
20h14min
Ø Voc.:
0min.17sec.
281. Kelle2
21836
Punti
157
Giorni
2765
Voc.
32h35min
Ø Voc.:
0min.42sec.
282. Trivio
21471
Punti
168
Giorni
1857
Voc.
44h29min
Ø Voc.:
1min.26sec.
283. Tomhorn
21428
Punti
154
Giorni
1675
Voc.
46h49min
Ø Voc.:
1min.41sec.
284. Px
21419
Punti
164
Giorni
3199
Voc.
57h53min
Ø Voc.:
1min.05sec.
285. Voloscan
21279
Punti
188
Giorni
1430
Voc.
55h48min
Ø Voc.:
2min.20sec.
286. Markus
21246
Punti
64
Giorni
6092
Voc.
20h54min
Ø Voc.:
0min.12sec.
287. Nuxvomica_1
21213
Punti
78
Giorni
1437
Voc.
31h10min
Ø Voc.:
1min.18sec.
288. Tanja
21039
Punti
53
Giorni
1283
Voc.
9h58min
Ø Voc.:
0min.28sec.
289. Toni5
21026
Punti
215
Giorni
1949
Voc.
7h15min
Ø Voc.:
0min.13sec.
290. Sualk
20818
Punti
159
Giorni
2137
Voc.
48h39min
Ø Voc.:
1min.22sec.
291. Mike Mac i
20799
Punti
51
Giorni
4251
Voc.
12h55min
Ø Voc.:
0min.11sec.
292. Twiga 1
20792
Punti
450
Giorni
3551
Voc.
26h05min
Ø Voc.:
0min.26sec.
293. Bath
20753
Punti
264
Giorni
1409
Voc.
48h57min
Ø Voc.:
2min.05sec.
294. Andi
20679
Punti
84
Giorni
1437
Voc.
34h05min
Ø Voc.:
1min.25sec.
295. Mimodee
20661
Punti
98
Giorni
1451
Voc.
22h02min
Ø Voc.:
0min.55sec.
296. Toni7
20658
Punti
216
Giorni
539
Voc.
6h29min
Ø Voc.:
0min.43sec.
297. Elisespansk
20597
Punti
157
Giorni
1941
Voc.
43h13min
Ø Voc.:
1min.20sec.
298. Toni4
20506
Punti
216
Giorni
2119
Voc.
7h56min
Ø Voc.:
0min.13sec.
299. Toni6
20466
Punti
216
Giorni
1099
Voc.
8h41min
Ø Voc.:
0min.28sec.
300. Leo1
20459
Punti
114
Giorni
2088
Voc.
72h02min
Ø Voc.:
2min.04sec.
301. Toni8
20415
Punti
216
Giorni
1379
Voc.
7h47min
Ø Voc.:
0min.20sec.
302. Lamprokles
20412
Punti
304
Giorni
1301
Voc.
36h36min
Ø Voc.:
1min.41sec.
303. Lee
20410
Punti
171
Giorni
1220
Voc.
37h53min
Ø Voc.:
1min.52sec.
304. Horst
20381
Punti
220
Giorni
1857
Voc.
86h09min
Ø Voc.:
2min.47sec.
305. Vb
20192
Punti
135
Giorni
1857
Voc.
55h15min
Ø Voc.:
1min.47sec.
306. Kurumi
20174
Punti
177
Giorni
1445
Voc.
66h54min
Ø Voc.:
2min.47sec.
307. Schwan
20144
Punti
142
Giorni
604
Voc.
9h33min
Ø Voc.:
0min.57sec.
308. Phailin08
19996
Punti
41
Giorni
1386
Voc.
38h03min
Ø Voc.:
1min.39sec.
309. A.
19906
Punti
168
Giorni
1438
Voc.
12h41min
Ø Voc.:
0min.32sec.
310. Dorly
19878
Punti
42
Giorni
1415
Voc.
31h37min
Ø Voc.:
1min.20sec.
311. Dietrich2
19734
Punti
65
Giorni
1865
Voc.
29h02min
Ø Voc.:
0min.56sec.
312. Jrgen
19714
Punti
289
Giorni
1318
Voc.
112h51min
Ø Voc.:
5min.08sec.
313. Fleur
19670
Punti
247
Giorni
1444
Voc.
28h39min
Ø Voc.:
1min.11sec.
314. Peter
19662
Punti
115
Giorni
3246
Voc.
67h58min
Ø Voc.:
1min.15sec.
315. Martin
19656
Punti
170
Giorni
1227
Voc.
44h57min
Ø Voc.:
2min.12sec.
316. Hero
19612
Punti
236
Giorni
2872
Voc.
77h33min
Ø Voc.:
1min.37sec.
317. Birgit
19567
Punti
246
Giorni
1297
Voc.
67h06min
Ø Voc.:
3min.06sec.
318. Monique
19441
Punti
90
Giorni
6659
Voc.
7h55min
Ø Voc.:
0min.04sec.
319. Kjell Arne
19434
Punti
201
Giorni
1434
Voc.
71h16min
Ø Voc.:
2min.59sec.
320. Bt
19268
Punti
162
Giorni
2418
Voc.
43h34min
Ø Voc.:
1min.05sec.
321. Dario
19265
Punti
65
Giorni
1435
Voc.
24h39min
Ø Voc.:
1min.02sec.
322. Meieli
19242
Punti
188
Giorni
1654
Voc.
82h03min
Ø Voc.:
2min.59sec.
323. โรมัน
19175
Punti
340
Giorni
2096
Voc.
19h05min
Ø Voc.:
0min.33sec.
324. Mosti
19164
Punti
141
Giorni
2795
Voc.
34h52min
Ø Voc.:
0min.45sec.
325. Jessey
19147
Punti
160
Giorni
870
Voc.
71h09min
Ø Voc.:
4min.54sec.
326. Gerda1963
19029
Punti
131
Giorni
1108
Voc.
35h54min
Ø Voc.:
1min.57sec.
327. Lu
19009
Punti
150
Giorni
1290
Voc.
19h57min
Ø Voc.:
0min.56sec.
328. Irinka
18980
Punti
80
Giorni
1280
Voc.
18h11min
Ø Voc.:
0min.51sec.
329. Markus
18870
Punti
219
Giorni
1306
Voc.
29h12min
Ø Voc.:
1min.20sec.
330. Ugljan
18851
Punti
307
Giorni
1577
Voc.
122h13min
Ø Voc.:
4min.39sec.
331. A.
18828
Punti
152
Giorni
1439
Voc.
9h23min
Ø Voc.:
0min.23sec.
332. Chrissi
18649
Punti
70
Giorni
1892
Voc.
39h40min
Ø Voc.:
1min.15sec.
333. Melissa
18504
Punti
75
Giorni
1556
Voc.
34h06min
Ø Voc.:
1min.19sec.
334. Viclehe
18480
Punti
138
Giorni
1447
Voc.
27h57min
Ø Voc.:
1min.10sec.
335. Socke
18331
Punti
426
Giorni
712
Voc.
44h29min
Ø Voc.:
3min.45sec.
336. Marion
18325
Punti
111
Giorni
2046
Voc.
44h17min
Ø Voc.:
1min.18sec.
337. Kras
18279
Punti
251
Giorni
1045
Voc.
30h09min
Ø Voc.:
1min.44sec.
338. Miri
18262
Punti
129
Giorni
1045
Voc.
35h49min
Ø Voc.:
2min.03sec.
339. Petra
18134
Punti
155
Giorni
1199
Voc.
48h58min
Ø Voc.:
2min.27sec.
340. Mw26282
18124
Punti
229
Giorni
1500
Voc.
29h01min
Ø Voc.:
1min.10sec.
341. 1north
18067
Punti
69
Giorni
1731
Voc.
64h01min
Ø Voc.:
2min.13sec.
342. Nyro
17878
Punti
120
Giorni
989
Voc.
47h34min
Ø Voc.:
2min.53sec.
343. Jean-philipp
17830
Punti
172
Giorni
1388
Voc.
68h08min
Ø Voc.:
2min.57sec.
344. Misiu
17780
Punti
14
Giorni
1564
Voc.
64h22min
Ø Voc.:
2min.28sec.
345. Minu
17741
Punti
241
Giorni
884
Voc.
48h15min
Ø Voc.:
3min.16sec.
346. Steff
17722
Punti
96
Giorni
1423
Voc.
33h02min
Ø Voc.:
1min.24sec.
347. 170242588
17689
Punti
76
Giorni
471
Voc.
3h58min
Ø Voc.:
0min.30sec.
348. Riki
17671
Punti
175
Giorni
3551
Voc.
29h53min
Ø Voc.:
0min.30sec.
349. Doro
17618
Punti
141
Giorni
1779
Voc.
34h14min
Ø Voc.:
1min.09sec.
350. Walter White
17421
Punti
92
Giorni
1255
Voc.
30h29min
Ø Voc.:
1min.27sec.
351. Fatouma
17353
Punti
77
Giorni
2116
Voc.
33h18min
Ø Voc.:
0min.57sec.
352. Futzel
17342
Punti
92
Giorni
1276
Voc.
17h53min
Ø Voc.:
0min.50sec.
353. Bobby
17309
Punti
111
Giorni
4811
Voc.
28h25min
Ø Voc.:
0min.21sec.
354. Sqrs
17301
Punti
109
Giorni
1031
Voc.
51h46min
Ø Voc.:
3min.01sec.
355. Djbr1
17293
Punti
99
Giorni
1374
Voc.
46h34min
Ø Voc.:
2min.02sec.
356. Torsten73
17208
Punti
10
Giorni
1424
Voc.
22h30min
Ø Voc.:
0min.57sec.
357. Christophe.vnc
17103
Punti
203
Giorni
1444
Voc.
43h47min
Ø Voc.:
1min.49sec.
358. Jackie42
17087
Punti
98
Giorni
1577
Voc.
51h21min
Ø Voc.:
1min.57sec.
359. Medvjed
16936
Punti
245
Giorni
1682
Voc.
28h22min
Ø Voc.:
1min.01sec.
360. Patrik_ri
16934
Punti
76
Giorni
1262
Voc.
40h50min
Ø Voc.:
1min.56sec.
361. Madgnuna
16833
Punti
265
Giorni
107
Voc.
0h47min
Ø Voc.:
0min.26sec.
362. Tini
16831
Punti
158
Giorni
1521
Voc.
38h36min
Ø Voc.:
1min.31sec.
363. Bigerl
16821
Punti
67
Giorni
1598
Voc.
33h54min
Ø Voc.:
1min.16sec.
364. Fichte
16787
Punti
36
Giorni
6512
Voc.
18h40min
Ø Voc.:
0min.10sec.
365. Trolli
16740
Punti
51
Giorni
3866
Voc.
41h28min
Ø Voc.:
0min.39sec.
366. Jenny
16625
Punti
133
Giorni
2284
Voc.
19h09min
Ø Voc.:
0min.30sec.
367. Schimmi
16534
Punti
160
Giorni
2153
Voc.
54h16min
Ø Voc.:
1min.31sec.
368. Licki
16517
Punti
103
Giorni
476
Voc.
38h17min
Ø Voc.:
4min.50sec.
369. Ouioui
16474
Punti
168
Giorni
1395
Voc.
19h27min
Ø Voc.:
0min.50sec.
370. Coraco
16407
Punti
175
Giorni
1220
Voc.
32h03min
Ø Voc.:
1min.35sec.
371. Dan
16375
Punti
55
Giorni
2438
Voc.
36h01min
Ø Voc.:
0min.53sec.
372. Kappi
16359
Punti
129
Giorni
716
Voc.
20h33min
Ø Voc.:
1min.43sec.
373. Annika
16295
Punti
78
Giorni
1430
Voc.
20h46min
Ø Voc.:
0min.52sec.
374. Carbaum
16284
Punti
32
Giorni
1276
Voc.
46h17min
Ø Voc.:
2min.11sec.
375. Susu
16266
Punti
137
Giorni
6082
Voc.
28h16min
Ø Voc.:
0min.17sec.
376. Soundzentrum
16174
Punti
221
Giorni
1154
Voc.
57h33min
Ø Voc.:
3min.00sec.
377. Catweazle
16120
Punti
229
Giorni
1773
Voc.
26h05min
Ø Voc.:
0min.53sec.
378. Kuukkeli
16108
Punti
134
Giorni
1442
Voc.
18h49min
Ø Voc.:
0min.47sec.
379. Kramer
16031
Punti
38
Giorni
1962
Voc.
26h55min
Ø Voc.:
0min.49sec.
380. Sanuk
15972
Punti
81
Giorni
753
Voc.
16h23min
Ø Voc.:
1min.18sec.
381. Sveni
15947
Punti
102
Giorni
1430
Voc.
30h17min
Ø Voc.:
1min.16sec.
382. Epsi2
15947
Punti
323
Giorni
1003
Voc.
47h58min
Ø Voc.:
2min.52sec.
383. Tussikind
15929
Punti
133
Giorni
1304
Voc.
44h51min
Ø Voc.:
2min.04sec.
384. Dunia
15919
Punti
151
Giorni
870
Voc.
33h28min
Ø Voc.:
2min.18sec.
385. Violetta
15748
Punti
88
Giorni
1273
Voc.
21h12min
Ø Voc.:
1min.00sec.
386. Iwonka
15733
Punti
78
Giorni
1458
Voc.
44h22min
Ø Voc.:
1min.50sec.
387. Thomi
15524
Punti
58
Giorni
1822
Voc.
15h07min
Ø Voc.:
0min.30sec.
388. Lela
15457
Punti
93
Giorni
1094
Voc.
37h55min
Ø Voc.:
2min.05sec.
389. Detlef
15286
Punti
88
Giorni
1150
Voc.
24h12min
Ø Voc.:
1min.16sec.
390. Verka
15271
Punti
358
Giorni
1448
Voc.
93h34min
Ø Voc.:
3min.53sec.
391. Rolfm
15152
Punti
193
Giorni
884
Voc.
53h34min
Ø Voc.:
3min.38sec.
392. Andreas
15075
Punti
241
Giorni
1115
Voc.
51h19min
Ø Voc.:
2min.46sec.
393. Magarac
15035
Punti
103
Giorni
919
Voc.
35h09min
Ø Voc.:
2min.18sec.
394. Leki
14999
Punti
144
Giorni
1171
Voc.
92h12min
Ø Voc.:
4min.43sec.
395. Lilamurkku
14963
Punti
210
Giorni
835
Voc.
32h26min
Ø Voc.:
2min.20sec.
396. Tomp2
14897
Punti
67
Giorni
2858
Voc.
27h11min
Ø Voc.:
0min.34sec.
397. Klingsor
14767
Punti
155
Giorni
1101
Voc.
50h32min
Ø Voc.:
2min.45sec.
398. Welthee
14740
Punti
234
Giorni
2228
Voc.
25h36min
Ø Voc.:
0min.41sec.
399. Inna
14719
Punti
168
Giorni
1423
Voc.
47h14min
Ø Voc.:
1min.59sec.
400. Dethomashier
14703
Punti
88
Giorni
1290
Voc.
35h35min
Ø Voc.:
1min.39sec.
401. Easy1
14667
Punti
121
Giorni
1675
Voc.
40h33min
Ø Voc.:
1min.27sec.
402. Gisi
14579
Punti
130
Giorni
1451
Voc.
54h42min
Ø Voc.:
2min.16sec.
403. Sunny
14578
Punti
30
Giorni
5833
Voc.
18h39min
Ø Voc.:
0min.12sec.
404. Andre25b
14533
Punti
65
Giorni
821
Voc.
20h17min
Ø Voc.:
1min.29sec.
405. Fabian
14511
Punti
185
Giorni
1101
Voc.
30h33min
Ø Voc.:
1min.40sec.
406. Asis2
14503
Punti
170
Giorni
1843
Voc.
98h17min
Ø Voc.:
3min.12sec.
407. Jon1
14382
Punti
96
Giorni
1437
Voc.
29h37min
Ø Voc.:
1min.14sec.
408. Pitt
14378
Punti
185
Giorni
1301
Voc.
71h55min
Ø Voc.:
3min.19sec.
409. Mílkya
14334
Punti
92
Giorni
898
Voc.
29h20min
Ø Voc.:
1min.58sec.
410. Manfredo
14252
Punti
2
Giorni
1549
Voc.
11h30min
Ø Voc.:
0min.27sec.
411. M30
14229
Punti
212
Giorni
477
Voc.
17h55min
Ø Voc.:
2min.15sec.
412. Ute
14082
Punti
77
Giorni
1059
Voc.
41h13min
Ø Voc.:
2min.20sec.
413. Charlie
14020
Punti
46
Giorni
3068
Voc.
22h09min
Ø Voc.:
0min.26sec.
414. Mz30
14011
Punti
123
Giorni
1855
Voc.
17h47min
Ø Voc.:
0min.35sec.
415. June
13967
Punti
67
Giorni
2249
Voc.
20h30min
Ø Voc.:
0min.33sec.
416. Odysseus5
13967
Punti
97
Giorni
1451
Voc.
33h49min
Ø Voc.:
1min.24sec.
417. Angi
13939
Punti
50
Giorni
2356
Voc.
11h47min
Ø Voc.:
0min.18sec.
418. Markus
13892
Punti
68
Giorni
2739
Voc.
19h04min
Ø Voc.:
0min.25sec.
419. Pauli
13853
Punti
117
Giorni
1430
Voc.
44h33min
Ø Voc.:
1min.52sec.
420. Ummut
13813
Punti
6
Giorni
1446
Voc.
15h21min
Ø Voc.:
0min.38sec.
421. Sina
13789
Punti
107
Giorni
954
Voc.
26h01min
Ø Voc.:
1min.38sec.
422. Ggggg
13775
Punti
92
Giorni
989
Voc.
19h55min
Ø Voc.:
1min.12sec.
423. Scs
13759
Punti
205
Giorni
737
Voc.
29h58min
Ø Voc.:
2min.26sec.
424. Morten
13724
Punti
23
Giorni
1437
Voc.
20h19min
Ø Voc.:
0min.51sec.
425. Viviana rein
13714
Punti
179
Giorni
716
Voc.
21h03min
Ø Voc.:
1min.46sec.
426. Adam
13683
Punti
79
Giorni
842
Voc.
20h16min
Ø Voc.:
1min.27sec.
427. Erichu
13649
Punti
100
Giorni
1444
Voc.
34h26min
Ø Voc.:
1min.26sec.
428. Česnek
13604
Punti
157
Giorni
2284
Voc.
95h53min
Ø Voc.:
2min.31sec.
429. Gewu63
13518
Punti
110
Giorni
1451
Voc.
34h38min
Ø Voc.:
1min.26sec.
430. Thisi
13476
Punti
81
Giorni
387
Voc.
10h08min
Ø Voc.:
1min.34sec.
431. Andi1377
13443
Punti
87
Giorni
1619
Voc.
31h51min
Ø Voc.:
1min.11sec.
432. Chrysostoma7
13431
Punti
245
Giorni
5246
Voc.
16h17min
Ø Voc.:
0min.11sec.
433. Bernarda
13354
Punti
83
Giorni
1423
Voc.
32h46min
Ø Voc.:
1min.23sec.
434. Jan
13333
Punti
72
Giorni
1402
Voc.
21h05min
Ø Voc.:
0min.54sec.
435. Kurose
13321
Punti
103
Giorni
779
Voc.
46h33min
Ø Voc.:
3min.35sec.
436. Anii
13267
Punti
75
Giorni
1231
Voc.
21h47min
Ø Voc.:
1min.04sec.
437. Dissi
13223
Punti
117
Giorni
1003
Voc.
30h15min
Ø Voc.:
1min.49sec.
438. Helle
13184
Punti
94
Giorni
1276
Voc.
35h32min
Ø Voc.:
1min.40sec.
439. Gil
13168
Punti
56
Giorni
1433
Voc.
18h07min
Ø Voc.:
0min.46sec.
440. Ark626
13044
Punti
41
Giorni
1241
Voc.
45h49min
Ø Voc.:
2min.13sec.
441. Geli
13024
Punti
151
Giorni
1871
Voc.
44h03min
Ø Voc.:
1min.25sec.
442. Cordel
13016
Punti
54
Giorni
1136
Voc.
24h17min
Ø Voc.:
1min.17sec.
443. 170311104
12966
Punti
65
Giorni
1836
Voc.
57h05min
Ø Voc.:
1min.52sec.
444. Katarina
12925
Punti
110
Giorni
905
Voc.
25h18min
Ø Voc.:
1min.41sec.
445. Lavita
12884
Punti
110
Giorni
611
Voc.
1h51min
Ø Voc.:
0min.11sec.
446. Gatto
12851
Punti
106
Giorni
2301
Voc.
103h39min
Ø Voc.:
2min.42sec.
447. Molly
12724
Punti
54
Giorni
3166
Voc.
15h25min
Ø Voc.:
0min.18sec.
448. Renie
12708
Punti
78
Giorni
3649
Voc.
22h49min
Ø Voc.:
0min.23sec.
449. Ivannosaint
12703
Punti
64
Giorni
1900
Voc.
23h49min
Ø Voc.:
0min.45sec.
450. Enggeggge2
12701
Punti
188
Giorni
2875
Voc.
36h30min
Ø Voc.:
0min.46sec.
451. Werneros
12697
Punti
129
Giorni
1881
Voc.
30h25min
Ø Voc.:
0min.58sec.
452. Franzi
12683
Punti
55
Giorni
842
Voc.
34h09min
Ø Voc.:
2min.26sec.
453. Piergiuseppe
12680
Punti
95
Giorni
1423
Voc.
29h07min
Ø Voc.:
1min.14sec.
454. Frigam
12609
Punti
78
Giorni
1430
Voc.
20h29min
Ø Voc.:
0min.52sec.
455. Franzgeggge2
12509
Punti
227
Giorni
946
Voc.
6h19min
Ø Voc.:
0min.24sec.
456. Lynn
12504
Punti
39
Giorni
1122
Voc.
50h37min
Ø Voc.:
2min.42sec.
457. Federigo
12483
Punti
93
Giorni
1115
Voc.
30h08min
Ø Voc.:
1min.37sec.
458. Gabi
12417
Punti
33
Giorni
6195
Voc.
18h45min
Ø Voc.:
0min.11sec.
459. Manu!
12382
Punti
68
Giorni
1500
Voc.
26h51min
Ø Voc.:
1min.04sec.
460. Debby
12312
Punti
103
Giorni
1852
Voc.
23h09min
Ø Voc.:
0min.45sec.
461. Mary
12304
Punti
248
Giorni
1178
Voc.
20h11min
Ø Voc.:
1min.02sec.
462. Sopi
12290
Punti
153
Giorni
1122
Voc.
21h24min
Ø Voc.:
1min.09sec.
463. Urban
12270
Punti
134
Giorni
1773
Voc.
26h30min
Ø Voc.:
0min.54sec.
464. Jochen
12193
Punti
40
Giorni
1129
Voc.
11h47min
Ø Voc.:
0min.38sec.
465. Daniel_1990
12173
Punti
112
Giorni
667
Voc.
17h29min
Ø Voc.:
1min.34sec.
466. Lime
12129
Punti
61
Giorni
1421
Voc.
22h19min
Ø Voc.:
0min.57sec.
467. Karoy
12026
Punti
155
Giorni
856
Voc.
24h50min
Ø Voc.:
1min.44sec.
468. Hannes
11930
Punti
183
Giorni
744
Voc.
53h32min
Ø Voc.:
4min.19sec.
469. Brummi
11847
Punti
71
Giorni
835
Voc.
12h15min
Ø Voc.:
0min.53sec.
470. Stefanie
11715
Punti
56
Giorni
1038
Voc.
28h50min
Ø Voc.:
1min.40sec.
471. Bubu
11681
Punti
164
Giorni
1274
Voc.
41h23min
Ø Voc.:
1min.57sec.
472. Nicco
11641
Punti
161
Giorni
688
Voc.
40h59min
Ø Voc.:
3min.34sec.
473. Yvi
11631
Punti
101
Giorni
1129
Voc.
25h10min
Ø Voc.:
1min.20sec.
474. Tusse
11577
Punti
189
Giorni
1297
Voc.
38h23min
Ø Voc.:
1min.47sec.
475. Sascha
11529
Punti
45
Giorni
779
Voc.
24h40min
Ø Voc.:
1min.54sec.
476. Jens
11511
Punti
94
Giorni
1038
Voc.
27h01min
Ø Voc.:
1min.34sec.
477. Birgitspanis
11504
Punti
93
Giorni
1150
Voc.
16h10min
Ø Voc.:
0min.51sec.
478. Peter
11474
Punti
78
Giorni
2500
Voc.
3h11min
Ø Voc.:
0min.05sec.
479. Dennis
11417
Punti
68
Giorni
730
Voc.
22h51min
Ø Voc.:
1min.53sec.
480. Italgeggge
11374
Punti
151
Giorni
1447
Voc.
68h34min
Ø Voc.:
2min.51sec.
481. Tammi57
11295
Punti
69
Giorni
1304
Voc.
14h02min
Ø Voc.:
0min.39sec.
482. Tinawi
11283
Punti
76
Giorni
3346
Voc.
27h41min
Ø Voc.:
0min.30sec.
483. Maik
11251
Punti
71
Giorni
1465
Voc.
31h05min
Ø Voc.:
1min.16sec.
484. Mile
11245
Punti
121
Giorni
5823
Voc.
36h17min
Ø Voc.:
0min.22sec.
485. Marc
11244
Punti
88
Giorni
632
Voc.
43h35min
Ø Voc.:
4min.08sec.
486. Patricia
11217
Punti
42
Giorni
1437
Voc.
14h43min
Ø Voc.:
0min.37sec.
487. Penelope
11129
Punti
62
Giorni
3200
Voc.
5h48min
Ø Voc.:
0min.07sec.
488. Ursao
11017
Punti
58
Giorni
1388
Voc.
29h09min
Ø Voc.:
1min.16sec.
489. Hero
10887
Punti
411
Giorni
1171
Voc.
38h42min
Ø Voc.:
1min.59sec.
490. Ledepe
10848
Punti
82
Giorni
744
Voc.
28h07min
Ø Voc.:
2min.16sec.
491. Cb
10807
Punti
65
Giorni
1381
Voc.
20h38min
Ø Voc.:
0min.54sec.
492. Ulli39
10775
Punti
139
Giorni
1862
Voc.
16h54min
Ø Voc.:
0min.33sec.
493. Andi
10763
Punti
49
Giorni
1290
Voc.
21h04min
Ø Voc.:
0min.59sec.
494. Monsieur
10762
Punti
80
Giorni
1661
Voc.
14h55min
Ø Voc.:
0min.32sec.
495. Gitti
10719
Punti
76
Giorni
2816
Voc.
19h40min
Ø Voc.:
0min.25sec.
496. Andi
10708
Punti
57
Giorni
1108
Voc.
14h33min
Ø Voc.:
0min.47sec.
497. Klaus
10705
Punti
170
Giorni
716
Voc.
55h33min
Ø Voc.:
4min.39sec.
498. Rudolf
10693
Punti
67
Giorni
891
Voc.
19h57min
Ø Voc.:
1min.21sec.
499. Majestät
10655
Punti
65
Giorni
1801
Voc.
13h08min
Ø Voc.:
0min.26sec.
500. Pedro
10648
Punti
88
Giorni
765
Voc.
25h37min
Ø Voc.:
2min.01sec.
501. Viennalex
10640
Punti
16
Giorni
1443
Voc.
38h09min
Ø Voc.:
1min.35sec.
502. Dändie
10634
Punti
102
Giorni
695
Voc.
36h34min
Ø Voc.:
3min.09sec.
503. Toccardo
10575
Punti
83
Giorni
1234
Voc.
18h07min
Ø Voc.:
0min.53sec.
504. Geoffrey
10423
Punti
88
Giorni
800
Voc.
17h44min
Ø Voc.:
1min.20sec.
505. Gina-lisa
10419
Punti
133
Giorni
758
Voc.
14h08min
Ø Voc.:
1min.07sec.
506. Gabi16k
10416
Punti
285
Giorni
1073
Voc.
8h24min
Ø Voc.:
0min.28sec.
507. Gabi16k
10413
Punti
379
Giorni
310
Voc.
11h45min
Ø Voc.:
2min.16sec.
508. Amanda
10409
Punti
55
Giorni
933
Voc.
15h36min
Ø Voc.:
1min.00sec.
509. Υβον
10401
Punti
84
Giorni
639
Voc.
34h57min
Ø Voc.:
3min.17sec.
510. Laria
10362
Punti
88
Giorni
1143
Voc.
19h59min
Ø Voc.:
1min.03sec.
511. Nuxvomica
10325
Punti
57
Giorni
1864
Voc.
20h33min
Ø Voc.:
0min.40sec.
512. Marelica
10317
Punti
85
Giorni
559
Voc.
9h19min
Ø Voc.:
1min.00sec.
513. Max
10300
Punti
116
Giorni
1409
Voc.
8h30min
Ø Voc.:
0min.22sec.
514. Monique
10275
Punti
95
Giorni
1150
Voc.
24h45min
Ø Voc.:
1min.17sec.
515. Ebola
10251
Punti
38
Giorni
1248
Voc.
18h14min
Ø Voc.:
0min.53sec.
516. Frank
10079
Punti
115
Giorni
3551
Voc.
12h04min
Ø Voc.:
0min.12sec.
517. Bpg
10025
Punti
106
Giorni
716
Voc.
36h42min
Ø Voc.:
3min.05sec.
518. Müchi
9987
Punti
107
Giorni
1059
Voc.
25h34min
Ø Voc.:
1min.27sec.
519. Corvus_a
9985
Punti
173
Giorni
1850
Voc.
17h39min
Ø Voc.:
0min.34sec.
520. Ninama
9971
Punti
44
Giorni
1143
Voc.
23h56min
Ø Voc.:
1min.15sec.
521. Idemati
9877
Punti
84
Giorni
1001
Voc.
18h19min
Ø Voc.:
1min.06sec.
522. Anita
9837
Punti
87
Giorni
1087
Voc.
27h02min
Ø Voc.:
1min.30sec.
523. Elias
9772
Punti
61
Giorni
709
Voc.
45h38min
Ø Voc.:
3min.52sec.
524. Furano
9770
Punti
76
Giorni
2151
Voc.
11h37min
Ø Voc.:
0min.19sec.
525. Kuha
9761
Punti
89
Giorni
1367
Voc.
18h16min
Ø Voc.:
0min.48sec.
526. Leo...
9757
Punti
47
Giorni
1981
Voc.
18h11min
Ø Voc.:
0min.33sec.
527. Eltoro
9718
Punti
22
Giorni
1444
Voc.
10h54min
Ø Voc.:
0min.27sec.
528. Eugen
9636
Punti
82
Giorni
723
Voc.
35h05min
Ø Voc.:
2min.55sec.
529. Sepp
9609
Punti
119
Giorni
856
Voc.
28h53min
Ø Voc.:
2min.01sec.
530. Floriti
9576
Punti
63
Giorni
828
Voc.
16h36min
Ø Voc.:
1min.12sec.
531. Bauki
9516
Punti
131
Giorni
3100
Voc.
21h23min
Ø Voc.:
0min.25sec.
532. Dj
9509
Punti
60
Giorni
2004
Voc.
10h02min
Ø Voc.:
0min.18sec.
533. Liana
9503
Punti
96
Giorni
1147
Voc.
36h00min
Ø Voc.:
1min.53sec.
534. Günter
9377
Punti
21
Giorni
2242
Voc.
24h29min
Ø Voc.:
0min.39sec.
535. Hartti
9327
Punti
81
Giorni
870
Voc.
21h04min
Ø Voc.:
1min.27sec.
536. 170286880
9304
Punti
59
Giorni
1850
Voc.
23h33min
Ø Voc.:
0min.46sec.
537. M. Aguilera
9279
Punti
37
Giorni
1416
Voc.
22h00min
Ø Voc.:
0min.56sec.
538. Jean-philipp
9259
Punti
135
Giorni
716
Voc.
39h35min
Ø Voc.:
3min.19sec.
539. Majkhi
9254
Punti
2
Giorni
1295
Voc.
3h43min
Ø Voc.:
0min.10sec.
540. Kaza2802
9247
Punti
77
Giorni
1269
Voc.
27h15min
Ø Voc.:
1min.17sec.
541. Cursus
9203
Punti
40
Giorni
1570
Voc.
18h11min
Ø Voc.:
0min.42sec.
542. Timpetu
9115
Punti
30
Giorni
1997
Voc.
9h01min
Ø Voc.:
0min.16sec.
543. Feger66
9077
Punti
92
Giorni
954
Voc.
14h15min
Ø Voc.:
0min.54sec.
544. Rigby
9076
Punti
50
Giorni
1511
Voc.
16h33min
Ø Voc.:
0min.39sec.
545. Manfredo
9051
Punti
4
Giorni
3333
Voc.
10h14min
Ø Voc.:
0min.11sec.
546. Fabi
8975
Punti
65
Giorni
1080
Voc.
15h15min
Ø Voc.:
0min.51sec.
547. Leo
8938
Punti
58
Giorni
2305
Voc.
14h33min
Ø Voc.:
0min.23sec.
548. Lyckan
8906
Punti
97
Giorni
1080
Voc.
25h39min
Ø Voc.:
1min.26sec.
549. Siman
8894
Punti
82
Giorni
3207
Voc.
26h21min
Ø Voc.:
0min.30sec.
550. Stefano
8760
Punti
93
Giorni
695
Voc.
22h02min
Ø Voc.:
1min.54sec.
551. Юрий
8664
Punti
79
Giorni
713
Voc.
6h42min
Ø Voc.:
0min.34sec.
552. Joko
8541
Punti
37
Giorni
1164
Voc.
26h09min
Ø Voc.:
1min.21sec.
553. Jensiuś
8475
Punti
90
Giorni
884
Voc.
14h17min
Ø Voc.:
0min.58sec.
554. Bigi
8435
Punti
44
Giorni
1367
Voc.
10h52min
Ø Voc.:
0min.29sec.
555. Big Time
8423
Punti
239
Giorni
373
Voc.
11h01min
Ø Voc.:
1min.46sec.
556. Steffi
8370
Punti
88
Giorni
863
Voc.
22h04min
Ø Voc.:
1min.32sec.
557. Flo
8344
Punti
76
Giorni
436
Voc.
16h09min
Ø Voc.:
2min.13sec.
558. Snasa18
8326
Punti
41
Giorni
961
Voc.
19h31min
Ø Voc.:
1min.13sec.
559. Gregor
8236
Punti
84
Giorni
1311
Voc.
17h04min
Ø Voc.:
0min.47sec.
560. Igor
8230
Punti
72
Giorni
1171
Voc.
26h15min
Ø Voc.:
1min.21sec.
561. Toni
8229
Punti
22
Giorni
1445
Voc.
12h46min
Ø Voc.:
0min.32sec.
562. Capa94
8227
Punti
125
Giorni
1773
Voc.
4h50min
Ø Voc.:
0min.10sec.
563. Katja
8221
Punti
74
Giorni
772
Voc.
20h37min
Ø Voc.:
1min.36sec.
564. Chris
8216
Punti
39
Giorni
2445
Voc.
12h51min
Ø Voc.:
0min.19sec.
565. Andri
8216
Punti
54
Giorni
856
Voc.
34h43min
Ø Voc.:
2min.26sec.
566. Vijey
8181
Punti
92
Giorni
1431
Voc.
32h40min
Ø Voc.:
1min.22sec.
567. Hase
8163
Punti
47
Giorni
947
Voc.
9h58min
Ø Voc.:
0min.38sec.
568. Kirschernte
8111
Punti
167
Giorni
4318
Voc.
35h57min
Ø Voc.:
0min.30sec.
569. Blue
8107
Punti
109
Giorni
408
Voc.
27h13min
Ø Voc.:
4min.00sec.
570. Manja
8081
Punti
55
Giorni
779
Voc.
13h41min
Ø Voc.:
1min.03sec.
571. Italiano
8022
Punti
74
Giorni
1535
Voc.
6h35min
Ø Voc.:
0min.15sec.
572. Annika
8016
Punti
42
Giorni
1115
Voc.
11h37min
Ø Voc.:
0min.38sec.
573. Klaviertante
8001
Punti
48
Giorni
870
Voc.
18h36min
Ø Voc.:
1min.17sec.
574. Micha11
7977
Punti
109
Giorni
744
Voc.
13h39min
Ø Voc.:
1min.06sec.
575. Usection11
7947
Punti
120
Giorni
870
Voc.
15h51min
Ø Voc.:
1min.06sec.
576. Rudi
7931
Punti
29
Giorni
2375
Voc.
9h07min
Ø Voc.:
0min.14sec.
577. Trini
7878
Punti
68
Giorni
527
Voc.
16h49min
Ø Voc.:
1min.55sec.
578. Rasa
7858
Punti
5
Giorni
1413
Voc.
5h35min
Ø Voc.:
0min.14sec.
579. Anouchka
7847
Punti
44
Giorni
1220
Voc.
13h06min
Ø Voc.:
0min.39sec.
580. Мартин
7794
Punti
80
Giorni
1052
Voc.
28h57min
Ø Voc.:
1min.39sec.
581. Yahya
7780
Punti
73
Giorni
1381
Voc.
16h27min
Ø Voc.:
0min.43sec.
582. Akinom
7770
Punti
56
Giorni
2279
Voc.
26h57min
Ø Voc.:
0min.43sec.
583. Nobody
7712
Punti
41
Giorni
1815
Voc.
30h30min
Ø Voc.:
1min.00sec.
584. Nico_it_a
7579
Punti
40
Giorni
3313
Voc.
7h43min
Ø Voc.:
0min.08sec.
585. Eva
7561
Punti
100
Giorni
1059
Voc.
35h23min
Ø Voc.:
2min.00sec.
586. Luberle
7561
Punti
21
Giorni
1417
Voc.
0h12min
Ø Voc.:
0min.01sec.
587. Markus
7532
Punti
38
Giorni
2739
Voc.
5h48min
Ø Voc.:
0min.08sec.
588. Xani
7496
Punti
101
Giorni
576
Voc.
19h56min
Ø Voc.:
2min.05sec.
589. 3everes
7494
Punti
56
Giorni
1556
Voc.
13h40min
Ø Voc.:
0min.32sec.
590. Raffael
7437
Punti
65
Giorni
1024
Voc.
25h14min
Ø Voc.:
1min.29sec.
591. Kks
7417
Punti
31
Giorni
1605
Voc.
22h24min
Ø Voc.:
0min.50sec.
592. Alfred
7415
Punti
90
Giorni
695
Voc.
33h37min
Ø Voc.:
2min.54sec.
593. Uwe3
7338
Punti
100
Giorni
2692
Voc.
12h52min
Ø Voc.:
0min.17sec.
594. Maurice
7308
Punti
153
Giorni
614
Voc.
25h00min
Ø Voc.:
2min.27sec.
595. Yiasina
7302
Punti
66
Giorni
758
Voc.
21h13min
Ø Voc.:
1min.41sec.
596. Amsel
7296
Punti
75
Giorni
632
Voc.
19h49min
Ø Voc.:
1min.53sec.
597. Hera
7270
Punti
196
Giorni
499
Voc.
36h12min
Ø Voc.:
4min.21sec.
598. 170353957
7259
Punti
51
Giorni
1441
Voc.
15h37min
Ø Voc.:
0min.39sec.
599. Englishb1b2
7247
Punti
24
Giorni
1641
Voc.
7h46min
Ø Voc.:
0min.17sec.
600. Uli
7238
Punti
97
Giorni
611
Voc.
8h12min
Ø Voc.:
0min.48sec.
601. Barnie
7230
Punti
24
Giorni
331
Voc.
54h44min
Ø Voc.:
9min.55sec.
602. Wölkchen17
7217
Punti
54
Giorni
1071
Voc.
25h47min
Ø Voc.:
1min.27sec.
603. Tizi62
7169
Punti
66
Giorni
786
Voc.
20h40min
Ø Voc.:
1min.35sec.
604. Manij
7073
Punti
27
Giorni
1148
Voc.
19h48min
Ø Voc.:
1min.02sec.
605. Guilhot
6950
Punti
59
Giorni
737
Voc.
14h43min
Ø Voc.:
1min.12sec.
606. Wilczurella
6950
Punti
72
Giorni
1850
Voc.
25h36min
Ø Voc.:
0min.50sec.
607. Kolle
6949
Punti
45
Giorni
590
Voc.
12h46min
Ø Voc.:
1min.18sec.
608. Kitchenking
6938
Punti
32
Giorni
1976
Voc.
9h52min
Ø Voc.:
0min.18sec.
609. Tagdiger
6913
Punti
47
Giorni
576
Voc.
12h23min
Ø Voc.:
1min.17sec.
610. Marli
6903
Punti
57
Giorni
1157
Voc.
8h08min
Ø Voc.:
0min.25sec.
611. Enggeggge
6870
Punti
77
Giorni
971
Voc.
4h20min
Ø Voc.:
0min.16sec.
612. Denis
6867
Punti
45
Giorni
814
Voc.
10h47min
Ø Voc.:
0min.48sec.
613. Marilima
6856
Punti
53
Giorni
821
Voc.
13h19min
Ø Voc.:
0min.58sec.
614. 170235227
6850
Punti
47
Giorni
1426
Voc.
18h18min
Ø Voc.:
0min.46sec.
615. Ute
6832
Punti
43
Giorni
1899
Voc.
0h44min
Ø Voc.:
0min.01sec.
616. Tamara
6776
Punti
28
Giorni
828
Voc.
10h37min
Ø Voc.:
0min.46sec.
617. Sven
6700
Punti
37
Giorni
3000
Voc.
15h57min
Ø Voc.:
0min.19sec.
618. George
6673
Punti
109
Giorni
764
Voc.
11h06min
Ø Voc.:
0min.52sec.
619. David
6646
Punti
56
Giorni
1864
Voc.
31h14min
Ø Voc.:
1min.00sec.
620. August
6622
Punti
100
Giorni
317
Voc.
32h31min
Ø Voc.:
6min.09sec.
621. Julia Su
6619
Punti
69
Giorni
562
Voc.
18h57min
Ø Voc.:
2min.01sec.
622. Macron
6606
Punti
16
Giorni
576
Voc.
8h54min
Ø Voc.:
0min.56sec.
623. Valentin
6597
Punti
100
Giorni
457
Voc.
26h26min
Ø Voc.:
3min.28sec.
624. Hawe
6564
Punti
60
Giorni
1822
Voc.
11h31min
Ø Voc.:
0min.23sec.
625. Simi
6550
Punti
41
Giorni
660
Voc.
4h28min
Ø Voc.:
0min.24sec.
626. Fritzman
6497
Punti
76
Giorni
861
Voc.
21h56min
Ø Voc.:
1min.32sec.
627. Urmel
6494
Punti
22
Giorni
793
Voc.
0h34min
Ø Voc.:
0min.03sec.
628. Lukasz
6481
Punti
59
Giorni
1066
Voc.
16h21min
Ø Voc.:
0min.55sec.
629. Kiki
6463
Punti
83
Giorni
1311
Voc.
19h29min
Ø Voc.:
0min.54sec.
630. Berkam
6455
Punti
49
Giorni
891
Voc.
16h43min
Ø Voc.:
1min.08sec.
631. Luis
6446
Punti
99
Giorni
471
Voc.
11h43min
Ø Voc.:
1min.30sec.
632. Bine
6399
Punti
237
Giorni
793
Voc.
36h27min
Ø Voc.:
2min.45sec.
633. Josephine
6359
Punti
87
Giorni
793
Voc.
8h09min
Ø Voc.:
0min.37sec.
634. Lulu
6340
Punti
161
Giorni
415
Voc.
12h50min
Ø Voc.:
1min.51sec.
635. Grete
6331
Punti
38
Giorni
926
Voc.
11h07min
Ø Voc.:
0min.43sec.
636. Egni
6325
Punti
45
Giorni
611
Voc.
15h07min
Ø Voc.:
1min.29sec.
637. Duplek
6271
Punti
54
Giorni
968
Voc.
15h52min
Ø Voc.:
0min.59sec.
638. Rein
6237
Punti
3
Giorni
2074
Voc.
7h07min
Ø Voc.:
0min.12sec.
639. Lynn
6226
Punti
36
Giorni
996
Voc.
7h10min
Ø Voc.:
0min.26sec.
640. Speaker
6200
Punti
141
Giorni
616
Voc.
13h50min
Ø Voc.:
1min.21sec.
641. Roman
6194
Punti
40
Giorni
653
Voc.
13h26min
Ø Voc.:
1min.14sec.
642. Vorion
6129
Punti
37
Giorni
639
Voc.
10h58min
Ø Voc.:
1min.02sec.
643. Parakle
6113
Punti
15
Giorni
1283
Voc.
8h53min
Ø Voc.:
0min.25sec.
644. Miry
6076
Punti
42
Giorni
674
Voc.
6h54min
Ø Voc.:
0min.37sec.
645. Finlay
6049
Punti
37
Giorni
6415
Voc.
14h37min
Ø Voc.:
0min.08sec.
646. Fred
6027
Punti
384
Giorni
1444
Voc.
52h13min
Ø Voc.:
2min.10sec.
647. Mike
6015
Punti
67
Giorni
3421
Voc.
26h15min
Ø Voc.:
0min.28sec.
648. Michi_neu
6010
Punti
204
Giorni
349
Voc.
6h26min
Ø Voc.:
1min.06sec.
649. Republica
5993
Punti
50
Giorni
779
Voc.
12h19min
Ø Voc.:
0min.57sec.
650. Drno
5974
Punti
57
Giorni
849
Voc.
21h01min
Ø Voc.:
1min.29sec.
651. Susanna
5881
Punti
71
Giorni
464
Voc.
9h33min
Ø Voc.:
1min.14sec.
652. Holger
5878
Punti
42
Giorni
814
Voc.
21h41min
Ø Voc.:
1min.36sec.
653. Lioba
5811
Punti
95
Giorni
1157
Voc.
7h29min
Ø Voc.:
0min.23sec.
654. Lucca
5795
Punti
99
Giorni
3200
Voc.
13h36min
Ø Voc.:
0min.15sec.
655. Anna
5794
Punti
46
Giorni
1038
Voc.
18h08min
Ø Voc.:
1min.03sec.
656. Calidou
5750
Punti
50
Giorni
912
Voc.
20h56min
Ø Voc.:
1min.23sec.
657. Joanna
5688
Punti
22
Giorni
975
Voc.
11h59min
Ø Voc.:
0min.44sec.
658. Stine
5619
Punti
50
Giorni
3894
Voc.
14h09min
Ø Voc.:
0min.13sec.
659. Hisrykbiz
5571
Punti
27
Giorni
601
Voc.
5h48min
Ø Voc.:
0min.35sec.
660. Rainyfox
5564
Punti
70
Giorni
1255
Voc.
16h21min
Ø Voc.:
0min.47sec.
661. Oldenburger
5552
Punti
147
Giorni
261
Voc.
16h50min
Ø Voc.:
3min.52sec.
662. Rasa
5525
Punti
5
Giorni
1361
Voc.
6h17min
Ø Voc.:
0min.17sec.
663. Urban
5519
Punti
59
Giorni
597
Voc.
11h52min
Ø Voc.:
1min.12sec.
664. Swenf
5454
Punti
36
Giorni
1843
Voc.
6h13min
Ø Voc.:
0min.12sec.
665. Bedinka
5385
Punti
45
Giorni
961
Voc.
6h33min
Ø Voc.:
0min.25sec.
666. Jka
5302
Punti
23
Giorni
1416
Voc.
6h44min
Ø Voc.:
0min.17sec.
667. Christian2
5275
Punti
24
Giorni
1955
Voc.
4h06min
Ø Voc.:
0min.08sec.
668. Sijak
5261
Punti
13
Giorni
1112
Voc.
3h46min
Ø Voc.:
0min.12sec.
669. Hj_basis
5223
Punti
19
Giorni
737
Voc.
8h46min
Ø Voc.:
0min.43sec.
670. Kathrin
5204
Punti
40
Giorni
1780
Voc.
11h37min
Ø Voc.:
0min.23sec.
671. Andy
5171
Punti
31
Giorni
1276
Voc.
7h36min
Ø Voc.:
0min.21sec.
672. Ratori
5167
Punti
37
Giorni
429
Voc.
2h20min
Ø Voc.:
0min.20sec.
673. Pawel
5165
Punti
64
Giorni
821
Voc.
17h11min
Ø Voc.:
1min.15sec.
674. Caro
5119
Punti
42
Giorni
436
Voc.
11h51min
Ø Voc.:
1min.38sec.
675. Evi
5085
Punti
77
Giorni
492
Voc.
18h04min
Ø Voc.:
2min.12sec.
676. Jojo
5063
Punti
33
Giorni
1101
Voc.
9h20min
Ø Voc.:
0min.31sec.
677. Андрей
5062
Punti
56
Giorni
506
Voc.
16h19min
Ø Voc.:
1min.56sec.
678. Bevi
5013
Punti
73
Giorni
401
Voc.
9h17min
Ø Voc.:
1min.23sec.
679. Shagano
5008
Punti
60
Giorni
1391
Voc.
16h04min
Ø Voc.:
0min.42sec.
680. Boris
4998
Punti
50
Giorni
1717
Voc.
16h22min
Ø Voc.:
0min.34sec.
681. Babs2
4992
Punti
70
Giorni
2577
Voc.
143h12min
Ø Voc.:
3min.20sec.
682. Mich
4991
Punti
105
Giorni
758
Voc.
49h37min
Ø Voc.:
3min.56sec.
683. Geoffrey
4988
Punti
31
Giorni
1311
Voc.
8h39min
Ø Voc.:
0min.24sec.
684. Jochen
4970
Punti
18
Giorni
961
Voc.
12h02min
Ø Voc.:
0min.45sec.
685. Svenitić
4946
Punti
45
Giorni
387
Voc.
16h46min
Ø Voc.:
2min.36sec.
686. Lotti
4930
Punti
30
Giorni
919
Voc.
8h40min
Ø Voc.:
0min.34sec.
687. Zoe
4903
Punti
43
Giorni
443
Voc.
13h13min
Ø Voc.:
1min.47sec.
688. Alfred
4887
Punti
308
Giorni
1874
Voc.
60h57min
Ø Voc.:
1min.57sec.
689. Kevin
4856
Punti
46
Giorni
464
Voc.
10h43min
Ø Voc.:
1min.23sec.
690. Franci
4842
Punti
49
Giorni
968
Voc.
8h30min
Ø Voc.:
0min.32sec.
691. Shania
4838
Punti
28
Giorni
772
Voc.
9h31min
Ø Voc.:
0min.44sec.
692. Minu
4834
Punti
45
Giorni
3000
Voc.
4h54min
Ø Voc.:
0min.06sec.
693. Minimi
4790
Punti
22
Giorni
1689
Voc.
6h01min
Ø Voc.:
0min.13sec.
694. Dom
4778
Punti
47
Giorni
345
Voc.
13h48min
Ø Voc.:
2min.24sec.
695. Domi
4777
Punti
19
Giorni
1171
Voc.
6h19min
Ø Voc.:
0min.19sec.
696. Katarina
4754
Punti
58
Giorni
401
Voc.
9h00min
Ø Voc.:
1min.21sec.
697. Stromboli72
4744
Punti
42
Giorni
562
Voc.
18h00min
Ø Voc.:
1min.55sec.
698. Natalya
4734
Punti
12
Giorni
709
Voc.
3h37min
Ø Voc.:
0min.18sec.
699. Tom
4721
Punti
79
Giorni
674
Voc.
16h11min
Ø Voc.:
1min.26sec.
700. Giki
4710
Punti
32
Giorni
1178
Voc.
4h42min
Ø Voc.:
0min.14sec.
701. Liv
4663
Punti
30
Giorni
758
Voc.
10h41min
Ø Voc.:
0min.51sec.
702. Jobir
4654
Punti
31
Giorni
632
Voc.
10h23min
Ø Voc.:
0min.59sec.
703. Geri
4637
Punti
33
Giorni
1017
Voc.
9h52min
Ø Voc.:
0min.35sec.
704. Linse2
4620
Punti
29
Giorni
541
Voc.
11h15min
Ø Voc.:
1min.15sec.
705. Srbin
4589
Punti
58
Giorni
1738
Voc.
15h33min
Ø Voc.:
0min.32sec.
706. Stella
4588
Punti
30
Giorni
940
Voc.
9h48min
Ø Voc.:
0min.38sec.
707. Claudia
4573
Punti
23
Giorni
849
Voc.
8h34min
Ø Voc.:
0min.36sec.
708. Teasy
4572
Punti
56
Giorni
436
Voc.
23h37min
Ø Voc.:
3min.15sec.
709. Urs
4545
Punti
32
Giorni
429
Voc.
12h37min
Ø Voc.:
1min.46sec.
710. Giobatti3
4538
Punti
40
Giorni
394
Voc.
9h47min
Ø Voc.:
1min.29sec.
711. Jmeister
4522
Punti
30
Giorni
1010
Voc.
8h23min
Ø Voc.:
0min.30sec.
712. Toma
4517
Punti
35
Giorni
716
Voc.
9h53min
Ø Voc.:
0min.50sec.
713. Permy007
4510
Punti
33
Giorni
793
Voc.
15h45min
Ø Voc.:
1min.12sec.
714. Drmed
4500
Punti
18
Giorni
457
Voc.
21h11min
Ø Voc.:
2min.47sec.
715. Neu1
4457
Punti
37
Giorni
1360
Voc.
5h26min
Ø Voc.:
0min.14sec.
716. Vilma
4442
Punti
49
Giorni
604
Voc.
21h19min
Ø Voc.:
2min.07sec.
717. Sabi
4437
Punti
34
Giorni
1796
Voc.
9h52min
Ø Voc.:
0min.20sec.
718. Kluywe
4429
Punti
46
Giorni
548
Voc.
13h59min
Ø Voc.:
1min.32sec.
719. Tung
4422
Punti
60
Giorni
947
Voc.
5h31min
Ø Voc.:
0min.21sec.
720. Irving
4403
Punti
30
Giorni
1230
Voc.
18h00min
Ø Voc.:
0min.53sec.
721. Aga
4383
Punti
37
Giorni
898
Voc.
10h20min
Ø Voc.:
0min.41sec.
722. Bgs
4367
Punti
26
Giorni
436
Voc.
7h15min
Ø Voc.:
1min.00sec.
723. Joker Gastro
4355
Punti
21
Giorni
751
Voc.
6h00min
Ø Voc.:
0min.29sec.
724. Basti
4335
Punti
29
Giorni
534
Voc.
9h40min
Ø Voc.:
1min.05sec.
725. Ede
4327
Punti
32
Giorni
408
Voc.
7h13min
Ø Voc.:
1min.04sec.
726. Miri
4318
Punti
25
Giorni
933
Voc.
7h06min
Ø Voc.:
0min.27sec.
727. Babsi
4288
Punti
25
Giorni
1022
Voc.
5h13min
Ø Voc.:
0min.18sec.
728. 170335903
4281
Punti
85
Giorni
366
Voc.
27h12min
Ø Voc.:
4min.28sec.
729. Ellie esther
4242
Punti
84
Giorni
687
Voc.
20h08min
Ø Voc.:
1min.46sec.
730. Genji
4204
Punti
32
Giorni
1015
Voc.
9h07min
Ø Voc.:
0min.32sec.
731. Franzgeggge2
4163
Punti
124
Giorni
1445
Voc.
38h23min
Ø Voc.:
1min.36sec.
732. Theodora
4157
Punti
115
Giorni
527
Voc.
30h24min
Ø Voc.:
3min.28sec.
733. Vera
4112
Punti
43
Giorni
331
Voc.
14h57min
Ø Voc.:
2min.43sec.
734. Solu
4106
Punti
11
Giorni
943
Voc.
2h33min
Ø Voc.:
0min.10sec.
735. Janarama36
4031
Punti
35
Giorni
534
Voc.
6h15min
Ø Voc.:
0min.42sec.
736. Rabbit
4029
Punti
13
Giorni
1318
Voc.
4h17min
Ø Voc.:
0min.12sec.
737. Oli
4023
Punti
45
Giorni
714
Voc.
6h13min
Ø Voc.:
0min.31sec.
738. Las
4017
Punti
41
Giorni
464
Voc.
11h59min
Ø Voc.:
1min.33sec.
739. Puchatek68
4011
Punti
53
Giorni
429
Voc.
27h48min
Ø Voc.:
3min.53sec.
740. Juergentranc
4007
Punti
25
Giorni
2207
Voc.
28h38min
Ø Voc.:
0min.47sec.
741. Jorge
3992
Punti
21
Giorni
618
Voc.
6h08min
Ø Voc.:
0min.36sec.
742. Minho
3974
Punti
20
Giorni
464
Voc.
7h42min
Ø Voc.:
1min.00sec.
743. Dominik-pc2
3974
Punti
34
Giorni
527
Voc.
5h19min
Ø Voc.:
0min.36sec.
744. Gidko
3966
Punti
26
Giorni
422
Voc.
15h09min
Ø Voc.:
2min.09sec.
745. Kvothe
3960
Punti
30
Giorni
1143
Voc.
8h01min
Ø Voc.:
0min.25sec.
746. Chevalier
3960
Punti
33
Giorni
408
Voc.
8h09min
Ø Voc.:
1min.12sec.
747. Ingrid
3960
Punti
44
Giorni
2600
Voc.
14h11min
Ø Voc.:
0min.20sec.
748. Ulle
3902
Punti
47
Giorni
408
Voc.
15h29min
Ø Voc.:
2min.17sec.
749. Huliakis
3888
Punti
19
Giorni
548
Voc.
11h27min
Ø Voc.:
1min.15sec.
750. Farina
3884
Punti
59
Giorni
591
Voc.
15h30min
Ø Voc.:
1min.34sec.
751. Martinf
3880
Punti
16
Giorni
471
Voc.
4h13min
Ø Voc.:
0min.32sec.
752. Snjeska
3852
Punti
13
Giorni
1346
Voc.
6h11min
Ø Voc.:
0min.17sec.
753. Ventus1504
3848
Punti
22
Giorni
1793
Voc.
3h07min
Ø Voc.:
0min.06sec.
754. Ina
3804
Punti
21
Giorni
965
Voc.
8h44min
Ø Voc.:
0min.33sec.
755. Jannis
3800
Punti
67
Giorni
310
Voc.
9h53min
Ø Voc.:
1min.55sec.
756. Julius2680
3726
Punti
18
Giorni
541
Voc.
13h13min
Ø Voc.:
1min.28sec.
757. Christian1
3724
Punti
8
Giorni
1619
Voc.
2h26min
Ø Voc.:
0min.05sec.
758. Summer
3708
Punti
16
Giorni
1510
Voc.
7h27min
Ø Voc.:
0min.18sec.
759. Sawyer
3685
Punti
23
Giorni
163
Voc.
0h20min
Ø Voc.:
0min.07sec.
760. Klaus
3676
Punti
67
Giorni
324
Voc.
9h43min
Ø Voc.:
1min.48sec.
761. Mimi
3674
Punti
29
Giorni
856
Voc.
7h01min
Ø Voc.:
0min.30sec.
762. Ilona
3648
Punti
16
Giorni
366
Voc.

763. Dago
3619
Punti
30
Giorni
352
Voc.
8h33min
Ø Voc.:
1min.27sec.
764. Moni
3618
Punti
26
Giorni
779
Voc.
6h03min
Ø Voc.:
0min.28sec.
765. Latemoon5 Sp
3606
Punti
90
Giorni
282
Voc.
5h25min
Ø Voc.:
1min.09sec.
766. Lana Stone
3603
Punti
11
Giorni
1304
Voc.
2h54min
Ø Voc.:
0min.08sec.
767. Rolfp
3593
Punti
107
Giorni
2129
Voc.
20h59min
Ø Voc.:
0min.35sec.
768. Karel
3569
Punti
20
Giorni
877
Voc.
5h04min
Ø Voc.:
0min.21sec.
769. Sviti
3567
Punti
21
Giorni
1451
Voc.
5h45min
Ø Voc.:
0min.14sec.
770. Mkauke
3556
Punti
42
Giorni
289
Voc.
13h25min
Ø Voc.:
2min.47sec.
771. Radava
3542
Punti
33
Giorni
849
Voc.
15h30min
Ø Voc.:
1min.06sec.
772. Spicki
3538
Punti
18
Giorni
800
Voc.
6h46min
Ø Voc.:
0min.30sec.
773. Wölkchen17
3535
Punti
55
Giorni
260
Voc.
11h09min
Ø Voc.:
2min.34sec.
774. Beata
3526
Punti
35
Giorni
527
Voc.
18h45min
Ø Voc.:
2min.08sec.
775. Gocki
3513
Punti
17
Giorni
884
Voc.
4h53min
Ø Voc.:
0min.20sec.
776. Victoria
3496
Punti
12
Giorni
716
Voc.
5h17min
Ø Voc.:
0min.27sec.
777. Sila
3491
Punti
39
Giorni
366
Voc.
5h39min
Ø Voc.:
0min.56sec.
778. ml5
3434
Punti
24
Giorni
891
Voc.
5h05min
Ø Voc.:
0min.21sec.
779. Thomase71
3429
Punti
13
Giorni
331
Voc.
8h14min
Ø Voc.:
1min.30sec.
780. Konne
3425
Punti
53
Giorni
296
Voc.
13h17min
Ø Voc.:
2min.42sec.
781. Димитър
3419
Punti
41
Giorni
449
Voc.
1h17min
Ø Voc.:
0min.10sec.
782. Gabi16k
3377
Punti
220
Giorni
240
Voc.
11h46min
Ø Voc.:
2min.57sec.
783. Tina
3369
Punti
51
Giorni
443
Voc.
9h27min
Ø Voc.:
1min.17sec.
784. Feuervogel
3358
Punti
18
Giorni
784
Voc.
11h13min
Ø Voc.:
0min.52sec.
785. Ralf flatau
3352
Punti
48
Giorni
471
Voc.
13h15min
Ø Voc.:
1min.41sec.
786. Lomber
3352
Punti
70
Giorni
387
Voc.
19h48min
Ø Voc.:
3min.04sec.
787. Siggi
3335
Punti
20
Giorni
828
Voc.
7h43min
Ø Voc.:
0min.34sec.
788. Shadowrun1
3301
Punti
25
Giorni
877
Voc.

789. Zarkoff
3287
Punti
33
Giorni
366
Voc.
6h59min
Ø Voc.:
1min.09sec.
790. Kevin ak
3284
Punti
15
Giorni
737
Voc.
2h53min
Ø Voc.:
0min.14sec.
791. Mars
3275
Punti
29
Giorni
359
Voc.
7h07min
Ø Voc.:
1min.11sec.
792. Lopesky
3272
Punti
38
Giorni
870
Voc.
8h52min
Ø Voc.:
0min.37sec.
793. Nick
3259
Punti
1
Giorni
429
Voc.
6h48min
Ø Voc.:
0min.57sec.
794. Ede
3259
Punti
29
Giorni
275
Voc.
7h36min
Ø Voc.:
1min.39sec.
795. Achim-es
3258
Punti
79
Giorni
373
Voc.
6h45min
Ø Voc.:
1min.05sec.
796. Kolle
3243
Punti
12
Giorni
758
Voc.
3h59min
Ø Voc.:
0min.19sec.
797. Max
3208
Punti
7
Giorni
905
Voc.
6h17min
Ø Voc.:
0min.25sec.
798. Baal
3197
Punti
23
Giorni
373
Voc.
11h30min
Ø Voc.:
1min.51sec.
799. Annette
3155
Punti
34
Giorni
471
Voc.
13h55min
Ø Voc.:
1min.46sec.
800. Tanja
3154
Punti
40
Giorni
604
Voc.
18h17min
Ø Voc.:
1min.49sec.
801. Spicki
3142
Punti
29
Giorni
422
Voc.
9h05min
Ø Voc.:
1min.17sec.
802. Tina
3134
Punti
28
Giorni
506
Voc.
10h01min
Ø Voc.:
1min.11sec.
803. Nanane
3127
Punti
17
Giorni
450
Voc.
4h48min
Ø Voc.:
0min.38sec.
804. Jani2018
3127
Punti
23
Giorni
485
Voc.
4h26min
Ø Voc.:
0min.33sec.
805. Guilhot
3117
Punti
33
Giorni
429
Voc.
8h33min
Ø Voc.:
1min.12sec.
806. Tina
3111
Punti
13
Giorni
541
Voc.
6h49min
Ø Voc.:
0min.45sec.
807. Chloé
3106
Punti
23
Giorni
408
Voc.
4h09min
Ø Voc.:
0min.37sec.
808. Dorcax
3076
Punti
20
Giorni
576
Voc.
6h40min
Ø Voc.:
0min.42sec.
809. Volkan
3068
Punti
24
Giorni
1136
Voc.
6h30min
Ø Voc.:
0min.21sec.
810. Ingi-07.18.
3025
Punti
44
Giorni
373
Voc.
9h56min
Ø Voc.:
1min.36sec.
811. Mauz10
3022
Punti
22
Giorni
289
Voc.
8h34min
Ø Voc.:
1min.47sec.
812. Prinzesschen
3020
Punti
26
Giorni
296
Voc.
6h13min
Ø Voc.:
1min.16sec.
813. Pepper-d-es
3014
Punti
11
Giorni
845
Voc.
4h08min
Ø Voc.:
0min.18sec.
814. 170266910
3001
Punti
110
Giorni
359
Voc.
5h01min
Ø Voc.:
0min.50sec.
815. Hondra
2971
Punti
22
Giorni
1157
Voc.
3h36min
Ø Voc.:
0min.11sec.
816. Klaus
2959
Punti
8
Giorni
1038
Voc.
9h03min
Ø Voc.:
0min.31sec.
817. Udogl
2958
Punti
16
Giorni
604
Voc.
7h51min
Ø Voc.:
0min.47sec.
818. Arturi
2944
Punti
16
Giorni
1101
Voc.
4h11min
Ø Voc.:
0min.14sec.
819. Marina
2900
Punti
17
Giorni
443
Voc.
4h51min
Ø Voc.:
0min.39sec.
820. Katha
2887
Punti
19
Giorni
380
Voc.
5h23min
Ø Voc.:
0min.51sec.
821. Christina
2865
Punti
33
Giorni
317
Voc.
9h13min
Ø Voc.:
1min.45sec.
822. Devatara
2863
Punti
29
Giorni
534
Voc.
7h28min
Ø Voc.:
0min.50sec.
823. Wolfic
2852
Punti
39
Giorni
296
Voc.
2h38min
Ø Voc.:
0min.32sec.
824. Anita
2842
Punti
14
Giorni
695
Voc.
7h55min
Ø Voc.:
0min.41sec.
825. Beko
2824
Punti
19
Giorni
1430
Voc.
6h40min
Ø Voc.:
0min.17sec.
826. Bibi
2817
Punti
33
Giorni
1795
Voc.
6h19min
Ø Voc.:
0min.13sec.
827. Ania
2808
Punti
46
Giorni
170
Voc.
8h52min
Ø Voc.:
3min.08sec.
828. Alibaba
2807
Punti
1
Giorni
226
Voc.
9h20min
Ø Voc.:
2min.29sec.
829. Solina
2797
Punti
24
Giorni
898
Voc.
6h33min
Ø Voc.:
0min.26sec.
830. Ksaudio
2796
Punti
21
Giorni
464
Voc.
9h25min
Ø Voc.:
1min.13sec.
831. Miu
2782
Punti
32
Giorni
618
Voc.
4h31min
Ø Voc.:
0min.26sec.
832. Carsten
2781
Punti
74
Giorni
781
Voc.
39h49min
Ø Voc.:
3min.04sec.
833. Pipapo
2769
Punti
35
Giorni
345
Voc.
15h31min
Ø Voc.:
2min.42sec.
834. Sealady
2761
Punti
11
Giorni
359
Voc.
3h33min
Ø Voc.:
0min.36sec.
835. Rebuerto
2755
Punti
12
Giorni
219
Voc.
0h29min
Ø Voc.:
0min.08sec.
836. Antonio
2743
Punti
15
Giorni
1094
Voc.
2h40min
Ø Voc.:
0min.09sec.
837. Genius4mundi
2729
Punti
1
Giorni
1157
Voc.
2h47min
Ø Voc.:
0min.09sec.
838. Luc
2722
Punti
18
Giorni
261
Voc.
6h07min
Ø Voc.:
1min.24sec.
839. Forza805
2700
Punti
6
Giorni
408
Voc.
0h41min
Ø Voc.:
0min.06sec.
840. Rusryk
2697
Punti
15
Giorni
1108
Voc.
2h48min
Ø Voc.:
0min.09sec.
841. Beccy
2694
Punti
22
Giorni
338
Voc.
5h58min
Ø Voc.:
1min.04sec.
842. Jarek
2692
Punti
36
Giorni
408
Voc.
10h28min
Ø Voc.:
1min.32sec.
843. Pirol
2690
Punti
18
Giorni
9
Voc.

844. Makren12
2687
Punti
26
Giorni
534
Voc.
11h42min
Ø Voc.:
1min.19sec.
845. Cacou
2648
Punti
22
Giorni
492
Voc.
6h28min
Ø Voc.:
0min.47sec.
846. Struppi
2640
Punti
23
Giorni
317
Voc.
11h06min
Ø Voc.:
2min.06sec.
847. Helle
2634
Punti
11
Giorni
345
Voc.
4h56min
Ø Voc.:
0min.51sec.
848. Marina
2591
Punti
28
Giorni
1577
Voc.
16h46min
Ø Voc.:
0min.38sec.
849. Petraa
2537
Punti
51
Giorni
177
Voc.
15h58min
Ø Voc.:
5min.25sec.
850. Elvis
2536
Punti
9
Giorni
541
Voc.
2h15min
Ø Voc.:
0min.15sec.
851. Maria
2531
Punti
14
Giorni
408
Voc.
5h41min
Ø Voc.:
0min.50sec.
852. Andy
2521
Punti
28
Giorni
338
Voc.
7h58min
Ø Voc.:
1min.25sec.
853. Tommy
2484
Punti
8
Giorni
646
Voc.
6h01min
Ø Voc.:
0min.34sec.
854. Johann
2478
Punti
17
Giorni
282
Voc.
2h39min
Ø Voc.:
0min.34sec.
855. Rmk
2468
Punti
14
Giorni
590
Voc.
0h34min
Ø Voc.:
0min.03sec.
856. Fred
2467
Punti
5
Giorni
548
Voc.
7h54min
Ø Voc.:
0min.52sec.
857. Luis
2465
Punti
14
Giorni
380
Voc.
5h24min
Ø Voc.:
0min.51sec.
858. Sally
2463
Punti
21
Giorni
918
Voc.
6h00min
Ø Voc.:
0min.24sec.
859. Dcf
2448
Punti
13
Giorni
933
Voc.
3h11min
Ø Voc.:
0min.12sec.
860. Lorant
2445
Punti
26
Giorni
226
Voc.
5h49min
Ø Voc.:
1min.33sec.
861. Moses
2426
Punti
46
Giorni
275
Voc.
9h33min
Ø Voc.:
2min.05sec.
862. Reiherente
2415
Punti
31
Giorni
233
Voc.
7h51min
Ø Voc.:
2min.01sec.
863. Steffiw76
2366
Punti
10
Giorni
548
Voc.
3h29min
Ø Voc.:
0min.23sec.
864. Mba_es
2366
Punti
16
Giorni
366
Voc.
3h03min
Ø Voc.:
0min.30sec.
865. Loui
2366
Punti
40
Giorni
798
Voc.
40h30min
Ø Voc.:
3min.03sec.
866. Albaf
2357
Punti
36
Giorni
383
Voc.
3h51min
Ø Voc.:
0min.36sec.
867. Peggy
2338
Punti
38
Giorni
709
Voc.
3h30min
Ø Voc.:
0min.18sec.
868. Jonas
2334
Punti
29
Giorni
373
Voc.
6h35min
Ø Voc.:
1min.04sec.
869. Gintaras
2330
Punti
30
Giorni
261
Voc.
10h03min
Ø Voc.:
2min.19sec.
870. Maksi
2319
Punti
65
Giorni
1290
Voc.
9h05min
Ø Voc.:
0min.25sec.
871. Raimund
2308
Punti
22
Giorni
429
Voc.
14h07min
Ø Voc.:
1min.58sec.
872. Iberia2000
2306
Punti
24
Giorni
359
Voc.
3h59min
Ø Voc.:
0min.40sec.
873. Dihe
2301
Punti
17
Giorni
317
Voc.
5h48min
Ø Voc.:
1min.06sec.
874. Astrid
2286
Punti
14
Giorni
359
Voc.
4h09min
Ø Voc.:
0min.42sec.
875. Marina
2267
Punti
28
Giorni
3123
Voc.
17h04min
Ø Voc.:
0min.20sec.
876. Jette
2260
Punti
42
Giorni
387
Voc.
19h13min
Ø Voc.:
2min.59sec.
877. Xuhuu
2257
Punti
29
Giorni
212
Voc.
5h48min
Ø Voc.:
1min.38sec.
878. Joe
2244
Punti
30
Giorni
275
Voc.
3h48min
Ø Voc.:
0min.50sec.
879. Albert219
2211
Punti
17
Giorni
758
Voc.
2h18min
Ø Voc.:
0min.11sec.
880. Johnny777
2196
Punti
45
Giorni
170
Voc.
7h08min
Ø Voc.:
2min.31sec.
881. Jürgen
2195
Punti
19
Giorni
128
Voc.
0h17min
Ø Voc.:
0min.08sec.
882. Rosy
2183
Punti
24
Giorni
1832
Voc.
6h50min
Ø Voc.:
0min.13sec.
883. Basti
2175
Punti
15
Giorni
331
Voc.
5h37min
Ø Voc.:
1min.01sec.
884. Tenjey
2173
Punti
21
Giorni
1318
Voc.
6h05min
Ø Voc.:
0min.17sec.
885. Marusya
2173
Punti
23
Giorni
429
Voc.
10h12min
Ø Voc.:
1min.26sec.
886. Jaya
2134
Punti
31
Giorni
359
Voc.
5h14min
Ø Voc.:
0min.52sec.
887. Herby588
2118
Punti
13
Giorni
716
Voc.
2h15min
Ø Voc.:
0min.11sec.
888. Caua
2110
Punti
14
Giorni
450
Voc.
3h44min
Ø Voc.:
0min.30sec.
889. Dom
2103
Punti
38
Giorni
413
Voc.
2h41min
Ø Voc.:
0min.23sec.
890. Frechgosch
2101
Punti
6
Giorni
772
Voc.
1h37min
Ø Voc.:
0min.08sec.
891. Stexer
2084
Punti
38
Giorni
324
Voc.
9h08min
Ø Voc.:
1min.41sec.
892. Janna
2084
Punti
8
Giorni
492
Voc.
4h04min
Ø Voc.:
0min.30sec.
893. Mamabel
2065
Punti
15
Giorni
1644
Voc.
4h39min
Ø Voc.:
0min.10sec.
894. Egon
2064
Punti
71
Giorni
387
Voc.
4h30min
Ø Voc.:
0min.42sec.
895. Liesel
2063
Punti
34
Giorni
347
Voc.
5h49min
Ø Voc.:
1min.00sec.
896. Markomedic
2062
Punti
13
Giorni
352
Voc.
4h37min
Ø Voc.:
0min.47sec.
897. Jarmou
2037
Punti
12
Giorni
443
Voc.
2h19min
Ø Voc.:
0min.19sec.
898. Erraronn
2035
Punti
21
Giorni
408
Voc.
8h30min
Ø Voc.:
1min.15sec.
899. Ja
2009
Punti
3
Giorni
527
Voc.
1h22min
Ø Voc.:
0min.09sec.
900. Wopl
2004
Punti
20
Giorni
247
Voc.
15h13min
Ø Voc.:
3min.42sec.
901. Niclas
1993
Punti
15
Giorni
212
Voc.
4h10min
Ø Voc.:
1min.11sec.
902. 지안 카를로
1977
Punti
25
Giorni
467
Voc.
10h31min
Ø Voc.:
1min.21sec.
903. Ivana K
1974
Punti
18
Giorni
184
Voc.
5h20min
Ø Voc.:
1min.44sec.
904. Alex
1972
Punti
26
Giorni
527
Voc.
9h02min
Ø Voc.:
1min.02sec.
905. Pannini
1951
Punti
7
Giorni
1122
Voc.
0h17min
Ø Voc.:
0min.01sec.
906. Michi
1947
Punti
3
Giorni
443
Voc.

907. Pellegrino
1944
Punti
48
Giorni
1136
Voc.
15h52min
Ø Voc.:
0min.50sec.
908. Victoria
1943
Punti
30
Giorni
723
Voc.
6h23min
Ø Voc.:
0min.32sec.
909. Przemek
1936
Punti
44
Giorni
982
Voc.
2h07min
Ø Voc.:
0min.08sec.
910. Reinhard
1933
Punti
13
Giorni
548
Voc.
3h40min
Ø Voc.:
0min.24sec.
911. Andynuup
1899
Punti
28
Giorni
3346
Voc.
6h33min
Ø Voc.:
0min.07sec.
912. Bibban
1892
Punti
18
Giorni
1285
Voc.
5h21min
Ø Voc.:
0min.15sec.
913. Annenheimer
1881
Punti
7
Giorni
856
Voc.

914. Stefan
1876
Punti
17
Giorni
408
Voc.
5h21min
Ø Voc.:
0min.47sec.
915. Alex
1872
Punti
10
Giorni
324
Voc.
3h48min
Ø Voc.:
0min.42sec.
916. Geli
1847
Punti
11
Giorni
100
Voc.
0h27min
Ø Voc.:
0min.16sec.
917. Benjamin
1840
Punti
17
Giorni
582
Voc.
4h47min
Ø Voc.:
0min.30sec.
918. Battersea
1833
Punti
23
Giorni
471
Voc.
3h43min
Ø Voc.:
0min.28sec.
919. 12drue
1823
Punti
34
Giorni
245
Voc.
15h57min
Ø Voc.:
3min.54sec.
920. Morten1
1809
Punti
6
Giorni
429
Voc.
5h58min
Ø Voc.:
0min.50sec.
921. Brankica
1794
Punti
16
Giorni
422
Voc.
9h47min
Ø Voc.:
1min.23sec.
922. Max
1787
Punti
30
Giorni
324
Voc.
1h41min
Ø Voc.:
0min.19sec.
923. Kati
1781
Punti
22
Giorni
205
Voc.
6h47min
Ø Voc.:
1min.59sec.
924. Lia
1769
Punti
17
Giorni
184
Voc.
8h15min
Ø Voc.:
2min.41sec.
925. Wigomike
1768
Punti
9
Giorni
282
Voc.
2h43min
Ø Voc.:
0min.35sec.
926. Hans
1750
Punti
10
Giorni
476
Voc.
2h20min
Ø Voc.:
0min.18sec.
927. Amili
1749
Punti
138
Giorni
317
Voc.
24h50min
Ø Voc.:
4min.42sec.
928. Zambu
1727
Punti
23
Giorni
254
Voc.
6h33min
Ø Voc.:
1min.33sec.
929. Novigrad
1725
Punti
15
Giorni
397
Voc.
5h04min
Ø Voc.:
0min.46sec.
930. Talkingjohn
1696
Punti
4
Giorni
1500
Voc.
3h34min
Ø Voc.:
0min.09sec.
931. Marianne
1689
Punti
30
Giorni
177
Voc.
9h13min
Ø Voc.:
3min.07sec.
932. Ute
1651
Punti
14
Giorni
268
Voc.
3h17min
Ø Voc.:
0min.44sec.
933. Annjo714
1649
Punti
28
Giorni
219
Voc.
8h21min
Ø Voc.:
2min.17sec.
934. Laurent
1627
Punti
15
Giorni
233
Voc.
4h30min
Ø Voc.:
1min.10sec.
935. Anna
1617
Punti
15
Giorni
1139
Voc.
6h19min
Ø Voc.:
0min.20sec.
936. Jaja
1610
Punti
30
Giorni
590
Voc.
4h38min
Ø Voc.:
0min.28sec.
937. Katbil
1607
Punti
19
Giorni
1628
Voc.
5h25min
Ø Voc.:
0min.12sec.
938. Annik
1602
Punti
23
Giorni
163
Voc.
3h36min
Ø Voc.:
1min.20sec.
939. Anna
1601
Punti
14
Giorni
254
Voc.
4h01min
Ø Voc.:
0min.57sec.
940. Joe
1596
Punti
2
Giorni
275
Voc.
2h41min
Ø Voc.:
0min.35sec.
941. Michi
1595
Punti
11
Giorni
492
Voc.
2h25min
Ø Voc.:
0min.18sec.
942. Badr3
1592
Punti
1
Giorni
786
Voc.
1h00min
Ø Voc.:
0min.05sec.
943. Aor
1586
Punti
20
Giorni
254
Voc.
4h50min
Ø Voc.:
1min.09sec.
944. Leninha
1578
Punti
20
Giorni
4300
Voc.
1h16min
Ø Voc.:
0min.01sec.
945. Dead Sea
1562
Punti
30
Giorni
142
Voc.
6h25min
Ø Voc.:
2min.43sec.
946. Lunes
1540
Punti
14
Giorni
527
Voc.
4h33min
Ø Voc.:
0min.31sec.
947. Daniel_r-d
1530
Punti
14
Giorni
296
Voc.
1h53min
Ø Voc.:
0min.23sec.
948. Ines2009
1525
Punti
9
Giorni
674
Voc.
3h26min
Ø Voc.:
0min.18sec.
949. Rita
1507
Punti
9
Giorni
1300
Voc.
0h20min
Ø Voc.:
0min.01sec.
950. Maggie
1500
Punti
13
Giorni
275
Voc.
3h06min
Ø Voc.:
0min.41sec.
951. Selena
1491
Punti
20
Giorni
170
Voc.
6h14min
Ø Voc.:
2min.12sec.
952. Ips
1483
Punti
11
Giorni
275
Voc.
4h47min
Ø Voc.:
1min.03sec.
953. Grafka
1483
Punti
22
Giorni
303
Voc.
6h43min
Ø Voc.:
1min.20sec.
954. Armin
1481
Punti
19
Giorni
170
Voc.
4h12min
Ø Voc.:
1min.29sec.
955. Snoopy
1477
Punti
16
Giorni
310
Voc.
4h40min
Ø Voc.:
0min.54sec.
956. Frb1
1477
Punti
27
Giorni
149
Voc.
1h58min
Ø Voc.:
0min.48sec.
957. Eule13
1470
Punti
14
Giorni
366
Voc.
2h39min
Ø Voc.:
0min.26sec.
958. Mba_ru
1469
Punti
21
Giorni
163
Voc.
3h26min
Ø Voc.:
1min.16sec.
959. A23
1461
Punti
17
Giorni
142
Voc.
4h50min
Ø Voc.:
2min.03sec.
960. Brotdose
1461
Punti
25
Giorni
170
Voc.
6h01min
Ø Voc.:
2min.07sec.
961. Dom
1444
Punti
36
Giorni
244
Voc.
2h24min
Ø Voc.:
0min.35sec.
962. Rosi
1443
Punti
11
Giorni
4300
Voc.
4h20min
Ø Voc.:
0min.04sec.
963. Rupert
1442
Punti
17
Giorni
163
Voc.
1h43min
Ø Voc.:
0min.38sec.
964. Hisham
1440
Punti
8
Giorni
618
Voc.
2h26min
Ø Voc.:
0min.14sec.
965. Maxleia
1427
Punti
8
Giorni
303
Voc.
5h04min
Ø Voc.:
1min.00sec.
966. Lacat
1386
Punti
13
Giorni
422
Voc.
3h58min
Ø Voc.:
0min.34sec.
967. Vichy
1386
Punti
27
Giorni
394
Voc.
1h49min
Ø Voc.:
0min.17sec.
968. Urban
1372
Punti
14
Giorni
401
Voc.
2h30min
Ø Voc.:
0min.22sec.
969. 3d
1369
Punti
7
Giorni
408
Voc.
1h40min
Ø Voc.:
0min.15sec.
970. Walti
1365
Punti
11
Giorni
324
Voc.
1h53min
Ø Voc.:
0min.21sec.
971. Eliro
1359
Punti
21
Giorni
298
Voc.
10h57min
Ø Voc.:
2min.12sec.
972. Tj
1346
Punti
7
Giorni
352
Voc.
1h39min
Ø Voc.:
0min.17sec.
973. Dome
1344
Punti
13
Giorni
254
Voc.
1h59min
Ø Voc.:
0min.28sec.
974. Chrille
1324
Punti
12
Giorni
436
Voc.
1h23min
Ø Voc.:
0min.11sec.
975. Zapparella
1318
Punti
23
Giorni
1292
Voc.
1h57min
Ø Voc.:
0min.05sec.
976. Marti72
1312
Punti
14
Giorni
303
Voc.
1h59min
Ø Voc.:
0min.24sec.
977. Gabi
1306
Punti
26
Giorni
275
Voc.
3h57min
Ø Voc.:
0min.52sec.
978. Bene
1305
Punti
13
Giorni
219
Voc.
1h44min
Ø Voc.:
0min.28sec.
979. Лилия
1294
Punti
13
Giorni
303
Voc.
4h18min
Ø Voc.:
0min.51sec.
980. Mykii
1291
Punti
13
Giorni
177
Voc.
3h48min
Ø Voc.:
1min.17sec.
981. Gabi16gast
1281
Punti
77
Giorni
142
Voc.
1h18min
Ø Voc.:
0min.33sec.
982. Dori
1269
Punti
9
Giorni
625
Voc.
3h17min
Ø Voc.:
0min.19sec.
983. Chang63
1262
Punti
15
Giorni
240
Voc.
4h00min
Ø Voc.:
1min.00sec.
984. Hubak
1261
Punti
13
Giorni
255
Voc.
3h36min
Ø Voc.:
0min.51sec.
985. Maik
1259
Punti
22
Giorni
177
Voc.
8h08min
Ø Voc.:
2min.45sec.
986. Jlg
1259
Punti
9
Giorni
1830
Voc.
4h34min
Ø Voc.:
0min.09sec.
987. Neo2
1242
Punti
4
Giorni
571
Voc.
1h58min
Ø Voc.:
0min.12sec.
988. Cheeky
1237
Punti
13
Giorni
436
Voc.
1h27min
Ø Voc.:
0min.12sec.
989. Elyssa
1229
Punti
7
Giorni
261
Voc.
2h01min
Ø Voc.:
0min.28sec.
990. Sanni
1228
Punti
8
Giorni
450
Voc.
1h59min
Ø Voc.:
0min.16sec.
991. Tom
1228
Punti
8
Giorni
527
Voc.
1h01min
Ø Voc.:
0min.07sec.
992. Giitli
1224
Punti
9
Giorni
1760
Voc.
1h35min
Ø Voc.:
0min.03sec.
993. Youki
1221
Punti
13
Giorni
191
Voc.
4h21min
Ø Voc.:
1min.22sec.
994. Rollo
1210
Punti
5
Giorni
485
Voc.
1h22min
Ø Voc.:
0min.10sec.
995. Evalotta
1204
Punti
23
Giorni
142
Voc.
3h22min
Ø Voc.:
1min.25sec.
996. Estrela
1196
Punti
12
Giorni
331
Voc.
1h24min
Ø Voc.:
0min.15sec.
997. Rosi
1196
Punti
7
Giorni
366
Voc.
1h05min
Ø Voc.:
0min.11sec.
998. Claudia101
1190
Punti
8
Giorni
331
Voc.
0h34min
Ø Voc.:
0min.06sec.
999. Umut
1185
Punti
13
Giorni
2700
Voc.
2h58min
Ø Voc.:
0min.04sec.
1000. Konrad
1164
Punti
8
Giorni
141
Voc.

 
Tempo totale
19232229
Punti
134773
Giorni
1535202
Voc.
31077h13min
Ø:
1min.12sec.